Планиране и прогнозиране


Категория на документа: Икономика


-недиференцциран
-пазарна сегментацция-фирмата се ориентира към удовлетворяване на жуланията на отделни групи клиенти (с еднакви или сходни потребности)
Фирмата трябва да избира между три подхода-недиференциран, диференциран и конзентриран, за да знае накъде да насоми усилиата си
*стратегия за обновяване на продукцията
Чрез продуктова иноваци, имитазция, адапрация или ликвидиране

15. Продуктова конценстация и диверсификация
*при статегията продуктова конценстрация фирмата съсредоточава своите усилия само върху едни пазарен сегмент. Предимставата са свързани с възможността за детййлно проучване на този продукт и да се разработи най-добрата оферта за него, по-малък размер ресурси, бързо обновяване на продуктите
* стратегия прод.диверсификация се характеризира с тотално покритие на пазара-производнсот на различни продукти. При нея всеки от пазарните сегменти се олбработва с различни маркетингови инструменти според спецификата ми. Тек целта е реализиране на максимална печалба по-висок оборот. Предимстават на тази старетигея са по-малкият риск , по-големите пазарни възможности и гъвкавост. За да се приложи, са необбходими наличие на значителни финансови и материални ресурси, гъвкавост на пазара.
*стратигия продукт-пазар
За тази стартегия трябва да се отчетат резултатите от анализа на външната и вътрешната среда на фирмата, да се вземат предвит характеристиките на фирмата, пазара, продукта.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Планиране и прогнозиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.