Планиране и организиране на системата за подбор на персонала


Категория на документа: Икономика


Университет за Национално и Световнo Стопанство

Курсова работа
на тема: Планиране и организиране на системата за подбор на персонала

гр.София 2014г.
СЪДЪРЖАНИЕ:

I. Методическа рамка на анализа на системата за подбор и назначаване на персонала..........................................................................................стр.3

1. Въведение в анализа на подбора и назначаването на персонала.................стр.3

1.1. Постановка на задачата за анализ на подбора и назначаването на персонала..........................................................................................стр.3

1.2. Методически основи на анализа на подбора и назначаването на персонала..........................................................................................стр.5

1.3. Изводи от анализа на подбора и назначаването на персонала.................стр.7
II. Проектиране на подбора и назначаването на персонала.............................стр.8

2.1.Въведение в проектирането на подбора и назначаването на персонал.......стр.8

2.2. Основи на методиката за проектиране на подбора и назначаването на персонала..........................................................................................стр.9

2.3. Основи на методиката за назначаване на нови работници и служители....стр.9

2.4. Основи на методиката за проектиране на освобождаването на работниците и служителите.....................................................................................стр.10
III. Анализ на процедура за подбор на персонал.........................................стр.11
IV. Приложения.................................................................................стр.12
V. Използвана литература....................................................................стр.12

I. Методическа рамка на анализа на системата за подбор и назначаване на персонала.

1. Въведение в анализа на подбора и назначаването на персонала.
* Дейността по подбор и назначаване на персонала е елемент от управлението на човешките ресурси в организацията и фактор за ефективността както на останалите елементи, така и на организацията като цяло. Правилното осъществяване на дейността по подбор и назначаване на персонала има за цел да осигури точния човек за съответната длъжност и за организацията като цяло, като по този начин се създават условия за оптимално използване и развитие на човешките ресурси.
* Анализът на подбора и назначаването на персонал е дейност, която има за цел да разкрие състоянието на практиката в тази област и възможностите за нейното усъвършенстване с оглед да се постигат целите на подбора и назначаването при оптимален разход на ресурси и време.
* Анализът на подбора и назначаването на персонал може да се извърши като самостоятелна дейност, но може да се осъществи и като част от програмата за анализ на една или друга система за управление на човешките ресурси в организацията.
* Анализът на подбора и назначаването на персонал може да бъде глобален и локален. Глобалният анализ обхваща анализа на подбора и назначаването на персонал в цялата организация, а локалният анализ се отнася само до едно или няколко от структурните звената и организацията.
* Основните технологични фази, през които преминава анализът на подбора и назначаването на персонал са:
- Постановка на задачата за анализ на подбора и назначаването на персонал;
- Анализ на подбора и назначаването на персонал;
- Изводи от анализа на подбора и назначаването на персонал.

1.1. Постановка на задачата за анализ на подбора и назначаването на персонала.

Постановката на задачата за анализ на подбора и назначаването на персонал обхваща определянето на обекта и целите на анализа, формулирането на проблема, дефинирането на целите и на критериите за тяхното постигане. Постановката на задачата за анализ на подбора и назначаването на персонал може да бъде различна в зависимост от намеренията на организацията, от целите, които тя иска да постигне в областта на управлението на човешките ресурси.

а) Обект на анализа на подбора и назначаването на персонал в зависимост от намеренията на организацията, могат да бъдат:

- Процесът на подбор и назначаване на персонал - етапи, методи и документация, която съпътства съответните дейности;

- Ролите на основните субекти, които планират, организират, провеждат и оценяват подбора и назначаването на персонал в организацията.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Планиране и организиране на системата за подбор на персонала 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.