Планиране и анализ на стопанската дейност в съобщенията


Категория на документа: Икономика


13733
-300
-2,03%
-175
-1,21%
-560
-3,92%
-300
-2,03%
-475
-3,22%
-1035
-7,01%
приходи
135553
150828
163967
154032
15275
11,27%
13139
8,71%
-9935
-6,06%
15275
11,27%
28414
20,96%
18479
13,63%

При определяне на изменението на средносписъчния брой персонал (фиг. 1-1) и приходите (фиг. 1-2) спрямо предишна година се получават следните резултати:
- За 2007г. имаме намаляване на персонала с 2,03% спрямо 2006г и увелишаване на приходите с 11,27%
- За 2008г. пак е намалял персонала за сметка на приходите с 1,21%
- За 2009г има най-голямо съкращаване на персонала с 3,92%, но с това има и намаляване на приходите с 6,06%

Следователно броя на персонала е обратнопорпоционален на приходите, но също така може да се каже че има различни условия и фактори, които влияят на тази връзка и в не всички случай това отношение е вярно.

След изчисляването на изменението на персонала(фиг.1-3) и приходите(фиг. 1-4) спрямо 2006г като база се наблюдава постепенно намаляване на броя на персонала с темп от около 2,34% годишно което води до общо 1035 напуснали служителя за периода 2006г-2009г. Средното увеличение на приходите на година е с около 15%

Определяме производителността на труда спрямо времето за производство на дадената продукция. Поради факта, че в сектора на съобщенията, производството на продукцията съвпада с нейното потребление, за обем на продукцията взимаме приходите за съответните години и по формулата , получаваме следните резултати:
1. При време за производство - ГОДИНА
- 2006г. - 135 553 хил.лв.
- 2007г. - 150 828 хил.лв.
- 2008г. - 163 967 хил.лв.
- 2009г. - 154 032 хил.лв.

2. При време за производство - МЕСЕЦ
- 2006г. - 11 296,08 хил.лв.
- 2007г. - 12 569 хил.лв.
- 2008г. - 13 663,92 хил.лв.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Планиране и анализ на стопанската дейност в съобщенията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.