Планиране и анализ на стопанската дейност в съобщенията


Категория на документа: Икономика• степен на натоварване
3) Предметите на труда:
• обработваемост на материалите
• степен на използване
• степен на стандартизация
4) Технологията на производството:
• използване на принципно нови технологии
5) Организацията на производството.

АНАЛИЗ НА РАВНИЩЕТО НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ТРУДА ВЪВ ФИРМА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД

За определяне на равнището на производителността на труда и съобразявайки се с наличните данни от Годишните финансови отчети (Приложения 1, 2 и 3) за периода 2006г. - 2009г. на "Български пощи" ЕАД ще използваме Стойностния метод .

Систематизирани данните от ГФО са показани в Таблица 1.
Таблица 1
Данни
Изменение спрямо предишна година
Изменени спрямо 2006 година
година
2006
2007
2008
2009
2007
2008
2009
2007
2008
2009

стойност
%
стойност
%
стойност
%
стойност
%
стойност
%
стойност
%
брой на персонала
14768
14468
14293Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Планиране и анализ на стопанската дейност в съобщенията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.