План на сеитбообръщение


Категория на документа: ИкономикаКурсова работа
по дисциплина: "Технологии в растениевъдството"

План на растениевъдно производство за отглеждане на селскостопански култури

Земеделското стопанство има насока на производство на хлебна пшеница и царевица за зърно, ечемик за фураж, грах,фасул и слънчоглед при неполивни условия.
Култури
Площ (дка.)
Ср.добив (кг/дка.)
Обща продукция в натура (тона)
Грах
1000
130
130,000
Фасул
1000
140
140,000
Пшеница
2000
350
700,000
Царевица
2000
400
800,000
Ечемик
1000
300
300,000
Слънчоглед
1000
500
500,000
ОБЩО:
8000
-
-

Общо обработваема и засята площ е 8000 дка.
Съставяне на полско сеитбообръщение при неполивни условия

За съставянето на подходящо сеитбообръщение трябва да е съобразено с направлението на земеделското стопанство, т.е. насоката на производство, в случая то е ориентирано към производството на хлебна пшеница и царевица за зърно. При изготвянето на сеитбообращение трябва да се има в предвид културите и техните най-подходящи предшественици.

Типа сеитбообращение е петполно. Включва пет полета с две полета по 2000дка, две по 1000дка и сборно поле с две култури по 1000дка, които заемат обща площ 8000дка.

Отделните полета заети с култури имат следния ред:

1) Грах и фасул, които заемат по 1000дка. Двете култури формират общо поле с площ от 2000дка. Те заемат първо място в сеитбообращението, защото са много добри предшественици на пшеницата.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
План на сеитбообръщение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.