PEST анализ


Категория на документа: Икономика


PEST анализ

Включва в себе си 4 компонента:

* Политически фактори
* Икономически фактори
* Социални фактори
* Технологични фактори

* Политически фактори

В момента политическата среда в България е нестабилна. Събитията, протичащи в стратана оказват малко или много влияние върху бизнеса. Политическите смущения засягат всяка фирма. Тъй като България е членка на Европейския съюз се отварят много възможности за развитието на малък и среден бизнес. Европейският съюз предоставя ползването на много програми за спонсориране и подпомагане на бизнеса. В Гоце Делчев структурата на общинска власт е сравнително стаилна.Тя се стреми да подпомага развитието на малкия и среден бизнес чрез ниски местни данъци и такси, чрез популяризиране на града.
Извод:Точно за това мисля, че мястото, което съм избрала ,съответно Гоце Делчев, ще бъде благоприятно за развитието на моя бизнес.
* Икономически фактори

Според ЕК българската икономика ще нарасне с 1,4 на сто догодина, докато заложеното от екипа на финансовия министър повишение на брутния вътрешен продукт е 1,9 на сто. С най-голям принос за ръста на икономиката през тази и следващите две години, според Европейската комисия, ще бъде вътрешното потребление. Това ще повиши и търсенето на услугите. Безработицата в региона е една от най ниските - 4.20%. Има макроикономическа стабилност в държавата. По отношение на това фирмата ще развива дейността си в условия на непрекъснато променяща се външна среда. За това трябва да се направи много добро проучване на факторите , които оказават влияние върху развитието на бизнеса.
Средната месечна заплата за региона е 450 лв. Статистическите изследвания показват, че домакинствата отделят - 15 % за услуги...
Извод: Поради тези изчисления смятам, че по голямата част от домакинствата могат да си позволят услугата веднъж на 1-2 години.

* Социални фактори

Населението в региона е 32 808 души. Има Висока гъстота на населението - 103,8 души на кв.м. 58,9% са в трудоспособна възраст.

* Технологични фактори

Изключително бързото развитие на технологиите влияе върху начина на живот, поведението на цялото общество и бизнеса. Чрез новите технологии се пести време, а по този начин и пари. Навлизането на новите технологии в сферата на интериорното обзавеждане ще спомага за изготвянето на 3D макети за по ясна представа.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
PEST анализ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.