Пазарът на земеделска земя във време на криза


Категория на документа: Икономика
Стопански факултет

Катедра "Икономика"
Специалност "Икономика на фирмата"

Р Е Ф Е Р А Т

по
МИКРОИКОНОМИКА

на тема

ПАЗАРЪТ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ - ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЩ СЕ ВЪВ ВРЕМЕ НА КРИЗА

СЪДЪРЖАНИЕ
1. УВОД 2
2. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ 2
2.1. Икономическа рента за селскостопанските земи 2
2.2. Пример за образуване на рента в селското стопанство 2
2.3. Механизъм за образуване на поземлена рента: 2
2.4. Пример за образуване на поземлена рента в селското стопанство 2
2.5. Цена на земята 2
2.5.1. Механизъм на образуване на цената на земята 2
2.5.2. Обективни предели в образуването на цената на земята 2
3. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРОБЛЕМА 2
3.1. Формиране на цената на земеделска земя в България 2
3.2. Кой купува земя? 2
3.3. Състояние на пазара 2
3.4. Изходи от съществуващите проблеми на пазара 2
3.5. Подем във време на криза 2
3.1.1. Външни фактори причинили подема 2
3.1.2. Вътрешни фактори причинили подема 2
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 2
5. ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ: 2

1. Увод

Въпреки навлязлата в Страната криза от 2007г., пазарът на земеделска земя е изключително динамичен. За последните 2-3 години в него се забелязва ръст по отношение на купуването на земя. Цените на имотите растат поради редица предимства, които Българската земя предлага. Пониженията в цените са рядкост и по-скоро се оправдават от неудобствата в конюнктурата в съответните географски райони.

"В момента рентните нива са в размер на 6-8% от цената на отделния парцел. Влияние върху рентите имат качеството на ползване, качеството на земята, конкуренцията в конкретните землища и размерът на субсидиите. Традиционно рентите са с малко под нивата на субсидиите" заявява Р. Манолов 1.

Фермери и "случайни купувачи" се залавят да обработват плодородни терени.

Какъв може да бъде краят от подобна инвестиция?

Въпрос на лични умения и предприемачески дух.

2.
Теоретична частСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Пазарът на земеделска земя във време на криза 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.