Пазарът на недвижими имоти през 2014 г. в гр. Бургас - жилищни имоти, в централна градска част и Ж.К.Лазур


Категория на документа: ИкономикаИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА "ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО"
ДИСЦИПЛИНА "ИКОНОМИЧЕСКИ ОСНОВИ НА НЕДВИЖИМАТА СОБСТВЕНОСТ"

НА ТЕМА:"ПАЗАРЪТ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ПРЕЗ 2014 ГОД. В ГР. БУРГАС - ЖИЛИЩНИ ИМОТИ, В ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ И Ж.К. ЛАЗУР"

Изготвил:.......................................... Ръководител:........................
(Мариана Ст. Трифонова) (проф. д-р Ст. Стоянов)
спец. ИНС-ДНДО, група 62, фак.№ 101121,
СИН 13278, курс 6, редовно обучение
по индивидуален план

Варна
октомври, 2014

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Въведение, увод ................................................................... стр. 3;

2. Обект и включен период ................................................. стр. 3;

3. Предмет на изследване ....................................................... стр. 4;

4. Цел на курсовата работа ............................................... стр. 4;

5. Сегментиране на пазара на недвижими имоти (същност, критерии и показатели).

6. Критерии при отграничаване на пазарите ..................... стр. 6;

7. Анализ на пазарите ......................................................... стр. 7;

8. Анализ на факторите, които влияят на функционирането и развитието на избрания сегмент ........................................................ стр. 9;

9. Анализ на цени на недвижими имоти ново строителство и обекти на недв. собственост старо строителство. Тенденции .......... стр. 10;

10. Прогноза за тенденциите на цените .............................. стр. 11;

11. Прогноза на търсенето .................................................. стр. 11;

12. Вместо заключение ........................................................ стр. 12;

13. Таблица - пазарът на недвижими имоти през 2014 г. .... стр.

14. Източници на информация .............................................. стр. 13

УВОД

Доколко един град е жив и икономиката му се развива, личи по имотния му пазар. За град Бургас този извод важи изцяло. Пазарът на недвижими имоти в града отразява не само статичното състояние на икономиката на града, състоянието на икономическите единици, жизненият стандарт, заетостта, общественият ангажимент на Общината и Държавата към населението, но и представлява реално оценяване на възможните перспективи на развитие на града. Като се има предвид двуякия характер на пазара на недвижими имоти - от една страна като пазар на стоки, а от друга страна като пазар на капитал, динамиката на пазара на жилищни недвижими имоти в града показва не само икономическото благосъстояние на населението в момента, но и тенденциите в това развитие.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Пазарът на недвижими имоти през 2014 г. в гр. Бургас - жилищни имоти, в централна градска част и Ж.К.Лазур 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.