Парична политика


Категория на документа: Икономика


Университет за национално и световно стопанство

Реферат на тема :

Парична политика

Изготвили: Валерия Минчева, п. 187, гр. 1791,
фак.номер: 121111140

Мая Трънбашева, п. 187, гр. 1791,

фак.номер 121111137

Съдържание:

1. Въведение :
2. Банково дело. Създаване на банкови пари и депозитен мултипликатор:

2.1 Зараждане на банково дело

2.2. Зараждане на частичен банков резерв

2.3. Механизъм на образуване на банковия баланс
3. Механизъм на образуване на парите в националната икономика:
4.Създаване на депозити в банковата система.Депозитен мултипликатор:

4.1 Създаване на депозити и депозитен мултипликатор:

4.2. Сложен (депозитен) паричен мултипликатор
5. Парична политика на ЦБ

5.1 Видове и инструменти на паричната политика

5.2. Основни цели на паричната политика

5.3. Инструменти на паричната политика
6. Ефекти от паричната политика:

6.1 Паричната политика в класическия модел (традиционен подход)

6.2. Паричната политика в кейнсианския модел

6.3. Модел на монетаризма. Монетарно правило.

1. Въведение :

Чрез реализирането на определена икономическа политика, централната банка цели да въздейства пряко или косвено на паричната база, да гарантира висок икономически растеж и обществено благосъстояние. Тази политика се нарича парична политика. Формира се въз основа на определена система от принципи и използване на специфични парични инструменти. Осъществява се чрез взаимодействието на съответните банкови институции.

При паричната политика се дава акцент върху икономическите функции на централната банка. Използвайки инструменти и механизми,тя контролира паричното предлагане и създаваните от банките банкови пари. Оказва се влияние върху стопанската активност в макроикономически мащаб.

2. Банково дело.Създаване на банкови пари и депозитен мултипликатор:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Парична политика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.