Откриване на нов търговски център в София


Категория на документа: Икономика


6. Публикации в ежедневници
13 911,34
7. Интервюта в електронни и печатни медии медии
78 775, 00
8. Изработване на уебсайт
3 991,00
9. Разходи по откриването на МОЛ
88 663, 48
10. Непредвидени разходи
2 500, 00
Общо
321 480.99

Цените не включват и месечната такса на агенцията по ПР, която работи в компанията и трабва да поеме обслужването на кампанията.

IV. Оценка на компанията:
След провеждане на цялостната ПР-програма, специалистите в областта дават оценка на програмата, като се подлага на изследване всеки един етап. Измерването на ефективността на ПР дейността може да се докаже чрез специални проучвания.

1.Оценка на подготовката
Основната цел на ПР-специалистите преди откриването на МОЛ-а е Global-market да се отличи от своите конкуренти: Mall of Sofia, City Center Sofia, Serdika Center и The Mall като се акцентира на цялостната дейност на фирмата и качеството на предлаганите от нея стоки и услуги. Освен това при дефинирането на проблема се посочва, че създаването на голям брой МОЛ-ове в райони прави по-трудно привличането на клиенти в новооткритите търговски центрове.
Един от подходящите начини за въздействие върху аудиториите, а в това число и начин за набавяне на информация за нагласите и настроенията на бъдещи и настоящи клиенти, е провеждане на анкета.
Изготвянето на прессъобщения в печатни и електронни медии също спомага за предизвикване на интерес от страна на потребителите.
Имиджовите реклами допринасят за популяризирането на фирмата, продуктите и услугите, които ще бъдат предложени в МОЛ-а. ПР-специалистите на компанията целят да разяснят предимствата при използването на стоките и услугите на новия търговски център.
Пресконференцията и брифинг срещите предизвикват интерес и се наблюдава отразяване в новинарските емисии в най-предпочитаните електронни медии. Това води до поредица от статии в седмичници и месечници преди и след откриването.

2. Оценка на изпълнението
* Постига се изключително широко отразяване в медиите- публикациите в пресата, проведените интервюта с топмениджъри на компанията могат да информират потребителите в маркетинга за развитието на фирмата и предлаганите от нея услуги.
* Големият брой посетители по време на откриването, задаването на въпроси от различни граждани в телевизионни и радио предавания се свързва с пробудения траен интерес и нетърпимост от страна на потребителите.
* След самото откриване ПР-специалистите препоръчват провеждане на запитване на посетители чрез анкетни карти, или анкетиране чрез web site на Global-market за впечатленията и очакванията на различните публики.
* Продажбата на отделни стоки е пряко свързана с рекламираните продукти.
* Засиленият интерес към услугите на Global-market се обяснява с промоционалните цени и доброто обслужване на клиентите, в това число и VIP - клиенти.
3. Оценка на резултатите
Предвиденият бюджет за рекламното медийно отразяване не надхвърля заплащането за традиционни реклами за друг период от време.
Възвращаемостта на инвестициите се доказва чрез увеличаване на покупките, разтеж на печалбите на компанията -от 15 мил. към 37 мил. лева на година.
Ефектът от ПР кампанията се доказва и с проучване сред потребителите-настоящи и бъдещи клиенти, за получената информация, относно стоките и услугите на фирма Global-market. Обратната връзка и нейното проследяване и поддържане, също носи богата информация за това какви резултати е постигнало съответното ПР събитие, а именно откриването на МОЛ.

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Откриване на нов търговски център в София 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.