Откриване на нов търговски център в София


Категория на документа: Икономика


-
От 25 до 40 години
63%
35%
2%
От 40 до 55 години
38%
54%
8%


Бяха анкетирани 784 души, като анкетните карти се попълват лично и се обработват в офиси на компанията.

От направеното запитване става ясно, че най-голям интерес към откриването на МОЛ проявяват представителите на тинейджерска възраст, но за ПР - специалистите е ясно, че не са най-платежоспособни. Веднага се правят предложения за осъществяване на двупосочна комуникация с целевите групи от друга възраст.Анкетирането и проучването е много важно, защото това е началният етап, в който целевите групи научават за предстоящото изграждане на търговския център.

За да се формира интерес към обекта и да се породи нужда от повече информация, ПР-специалистите изготвят, а служители на организацията разпространяват листовки с информация за стоките и услугите, които ще бъдат предложени.В печатни и електронни медии се представят прессъобщения за откриването на МОЛ-а.

II. Планиране и програмиране:
1. Комуникацинно цели

Целта е да се развие ефективна публична комуникация на Global-market, която:
> да засили популярността от корпоративни до крайни клиенти;
> да увеличи продажбите;
> да утвърди и развие позициите на Global-market като нов търговски център;
> да представи Global-market като водеща фирма в своята област;
> да утвърди имиджа на компанията и да я превърне в по-просперираща;
> да образова целевата публика чрез промотиране на фитнес уреди, излъчване на филми, организиране и провеждане на занимателни игри в детските кътове.
> да се ангажира добре подготвен персонал, който може качествено да обслужва различните типове клиенти /в това число и ВИП - клиенти/, с цел премахване на безработицата в района и получаване на подкрепа от страна на правителството.
> да се отличи марката на фона на конкурентните фирми, предлагащи сходни стоки и услуги.

Представянето на фирма Global-market, на нейните стоки, услуги и иновационни решения ще се извърши пред следните публики:
> Печатни и електронни медии, които отразяват всички важни събития.
> Настоящи и потенциални крайни потребители.
> Представители от различни търговски марки, които могат да предложат свои стоки и да наемат помещения в новия търговски център.
> Служители, които могат да бъдат назначени в новия търговски център.

2. Имиджова и медийна кампания на Global-market

Представянето на фирмата, отправянето на послания към специализирани групи клиенти и крайни потребители трябва да бъдат комуникирани активно чрез медийно присъствие и ПР-публикации не само в специализирани издания, но и в масови издания от периодичния печат, електронни и интернет медии. Тези послания трябва да популяризират фирмата, продуктите и услугите, които ще бъдат предложени в МОЛ-а. ПР-специалистите на компанията предвиждат да се подготвят и публикуват поредица от прессъобщения, които да разяснят предимствата при използването на стоките и услугите на новия търговски център. Тези съобщения ще бъда представени в специализирани електронни и печатни медии преди самото откриване на МОЛ-а.

Акценти на имиджовата и медийна кампания на Global-market:
> Представяне на различни възможности за ползване на помещения в търговския център.
> Предлагане на качествено обслужване на клиенти и VIP-клиенти чрез образователни филми, лекции, семинари, предвидени да се провеждат след откриването на МОЛ-а.
> Предоставяне на безплатни мостри на качествени продукти, които могат да предизвикат траен интерес и потребност.
> Дегустиране на нови хранителни продукти в заведения и ресторанти на търговския център.
> Популяризиране на търговската марка Global-market чрез доставка на нейни продукти в офиси, дружества, фирми, училища, университети и др.

3.Медийни форми на кампанията
* Организиране на специални събития: брифинги, пресконференции преди и след откриването на МОЛ-а.
* Новини и прессъобщения за различните стоки и услуги в съответния търговски център.
* Провеждане на интервюта на топмениджъри на фирмата, които съвсем компетентно ще разяснят пред различните представители на маркетинга причините за откриването на нов търговски център.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Откриване на нов търговски център в София 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.