Откриване на нов търговски център в София


Категория на документа: Икономика
Курсов проект

по

Връзки с обществеността

ОТКРИВАНЕ НА НОВ ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР
/ МОЛ / В СОФИЯ

1. Позициониране

Global-market в мениджърски план е нова организационна структура, която се развива в търговската област, като предлага голямо разнообразие от стоки и услуги. В настоящия момент организацията е създала верига от магазини, в които се предлагат продукти, отличаващи се с високо потребление. Едновременно с това, фирма "Global-market" предоставя на потребителите в областта на маркетинга различни услуги като: фризьорство, маникюр, педикюр, солариум, масаж, фитнес, заведение за бързо хранене, кино салони и други.
Управителният съвет на фирма "Global" на 17.04.2012 г. проведе общо събрание, на което присъстваха мениджъри от всички отдели и взе следното решение: Откриване на нов търговски център-МОЛ в град София. МОЛ-ът ще е разположен югоизточно от аерогара "София"-Sofia Airport, в близост до жк. "Дружба" и жк."Младост".Той може да обслужва жителите на съседни райони като Нови хан, Равно поле, Долни Богров и др.Компанията планира да открие новия търговски център на 17.08.2012 г. Причините за откриването на нов търговски център са следните:
1. Ново присъствие в публичното пространство.
2. Налагане на нови видове услуги в съответния район.
3. Предлагане на продукти, които предизвикват интерес у различни целеви групи.
4. Популяризиране на дейността на фирмата.
5. Трайно присъствие на пазара.
6. Заемане на по-голям пазарен дял.
7. Развитие на имиджова комуникационна кампания.

Global-market трябва да се отличи от своите конкуренти: Mall of Sofia, City Center Sofia, Serdika Center и The Mall като се акцентира на цялостната дейност на фирмата и качеството на предлаганите от нея стоки и услуги. Комуникационната кампания относно клиентите на Global-market трябва да бъде имиджова, като първоначално се проведе кампания за обществено осведомяване и се съобщи на целевите публики, както и всички потребители в мартетинга за предлаганите стоки и услуги.Global-market има добрата възможност да закупи голям брой стоки от различни държави като гарантира за доброто им качество, заедно с това да предложи и качествено обслужване на клиенти.
I. Дефиниране на проблема:
Силни страни
> Global-market е търговска марка, която е успяла да се утвърди на пазара с предложения за висококачествени стоки и услуги.
> Организацията присъства на пазара вече 10 години и печели много нови клиенти.
> В най-големите градове в страната има открити МОЛ-ове като Пловдив, Варна, Бургас, Русе.
> Фирма Global разработва PR-проекти за откриване на нови търговски центрове в чужбина.
Слаби страни
> Създаването на голям брой МОЛ-ове в райони прави по-трудно привличането на клиенти в новооткритите търговски центрове.
> Създаването на трайни връзки с потребителите и изграждането на потребности у тях, които могат да бъдат удовлетворени от фирма Global-market, е трудно постижимо.
> Изграждането на постоянни клиенти, потребители на фирма Global-market се превръща в основна цел на компанията.
> Пренасищането на пазара със стоки и услуги затруднява избора на клиента при разграничаването на висококачествените т.е. тези, които може да предложи фирмата от невисококачествените.

PR - специалистите на компанията започват своята дейност с проучване на нагласите и настроенията на отделни целеви групи и на обществото в региона като цяло. Съгласно проведена анкета сред целеви групи с различна възраст, беше установено:

На въпроса: Какво смятате: "Трябва ли да се открие нов търговски център, югоизточно от аерогара "София"-Sofia Airport, в близост до жк. "Дружба" и жк."Младост" или не?", анкетираните дадоха следните отговори:

Възрастова граница
Да
Не
Не зная
От 15 до 18 години
85%
14%
11%
От 18 до 25 години
75%
25%Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Откриване на нов търговски център в София 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.