Отчт за практическо занятие


Категория на документа: ИкономикаВ едно изявление на г-н Фумио Ивай, президент на корпорация Konica Minolta казва:

"НАШАТА ЦЕЛ Е ДА ПОСТИГНЕМ БЪРЗОРЕАГИРАЩО УПРАВЛЕНИЕ, СПОСОБНО ДА ОТГОВОРИ НА ПРОМЕНИТЕ НА ПАЗАРА, КАКТО И ДА ИЗГРАДИМ ФИРМЕНА СТРУКТУРА, ОСИГУРЯВАЩА ТАКОВА УПРАВЛЕНИЕ"

Революцията във фотоизобразителните технологии предизвиква промяна не просто чрез разширяване операциите си, така както те се провеждат до този момент. След сливането за успеха на корпорацията е било необходимо се изгради отново корпоративната структура на Коника Минолта отдолу нагоре, като се променят напълно начина на мислене, за да се даде възможност на компанията да реагира бързо във времена, когато бързите промени ще са нещо обикновено, да бъде тя в състояние да следва агресивно разрастващите пазари.

Всички наши бизнесотдели стават независими компании, обединени в холдингова компания, чиято задача е да повишава корпоративната стойност на цялата групировка.

Коника Минолта изпълнява средносрочен бизнес план, който фокусира усилията върху повишаване на стойността на фирмата на глобалния пазар, и върху задоволяване на изискванията на клиентите, акционерите и служителите. Използваните в този бизнес план ключови думи са: "бързина, съюзи и мрежа". Това е план за преструктуриране на управлението, замислен да насочи хладнокръвно ресурсите, като например парични средства и персонал, в разрастващи се сфери и стратегически бизнес, с цел повишаване на ефективността на управлението, по-нататъшно повишаване на качеството и разширяване на мерките за опазване на околната среда.

За да се разделят ясно управлението на групировката от изпълнителските дейности във всяка бизнес област и за да се създаде оптимална корпоративна структура, корпорацията обособява всичките си дейности в отделни частни филиали, като преминава към системата на холдингова компания.

Реорганизацията на Коника Минолта създава една холдингова компания, четири търговски компании и две компании със смесени дейности. Това е една по-динамична структура на групировката, чрез която тя може да осъществява дейностите си. Целта е стремеж към по-нататъшно повишаване на конкурентноспособността във всяка от дейностите чрез ясно открояване на отговорността, независимо управление, гъвкава организационна администрация и бърз процес на взимане на решения. Като холдингова компания корпорацията Коника Минолта се стреми към максимално повишаване на корпоративната стойност на цялата групировка Коника Минолта, чрез въвеждане на управление на "бизнеспортфейл" и чрез укрепване корпоративния начин на управление, чрез планиране и приемане на стратегия на групировката (планиране на бюджета и средносрочна стратегия, стратегически съюзи, създаване на нови дейности, преподреждане на търговския портфейл), чрез оптимизиране разпределянето на управленските ресурси (човешки ресурси, парични средства, технологии и т.н.) и чрез налагане на управление и контрол за цялата групировка (съгласуваност, управление на търговските марки, екологична безопасност, качество, информационна технология и оценка на резултатите).

Фотографска корпорация Коника Минолта. В областта на любителската фотография ще се лансират агресивно дейността "цифрова фотография" с нейния бързо нарастващ потенциал за висок растеж. В същото време ще се продължи със стремежа към по-голяма ефективност в традиционната дейност "фотография на сребърните соли" и към засилване конкурентноспособността на пазара.

Медицинска и полиграфична корпорация Коника Минолта. В областите на медицината и полиграфията целта е разширяване възможностите на цифрови устройства за входящи/изходящи данни, на работните материали и софтуер и разработване дейности, базиращи се на решения, с оглед на разширяване на цифровите и мрежови опции на днешните пазари. Агресивно ще се разширява също така бизнеса на интернационално ниво.

Корпорация за бизнес технологии Коника Минолта.
В областта на офис оборудването - въвеждане на бизнесоперации, базиращи се на решения, и по-специално в областта на високоскоростните многофункционални копирни машини. Също така и разширяване на дейностите и повишаване цялостната търговска сила, като се създават дейност доставки на консумативи, в която полимеризиращия тонер и високоустойчиви барабани на Коника Минолта са силно конкурентноспособни.

Оптическа корпорация Коника Минолта. Тази компания изпълнява ролята на стратегическа търговска област. Целта е чрез продължително поддържане на технологично превъзходство холдингът да се заеме агресивно и с нови дейности.

Корпорация Технологичен център Коника Минолта. Стремежът в тази област е да се изгради дейност с мастиленоструйно печатане, както и други нови дейности, които облагодетелстват такива фундаментални технологии като технологиите за материалите и укрепват основните технологии на групировката Коника Минолта. Едновременно с това се следва стратегията на интелектуалната собственост.

Бизнес-експертна корпорация Коника Минолта. По пътя на уедряването и специализацията на такива общи функции като проектирането и поддръжката на производственото оборудване, управлението на логистичните системи и операциите по обработка на информацията се повишава управленската ефективност на цялата групировка Коника Минолта. Стремежът е към съвършенство в специализираните функции, за да се постигне конкурентноспособно управление на една сервизна компания.

Корпоративната философия на Коника Минолта е "Да достигнем до сърцето ви", а една от важните теми на бизнесдейностите и е да намалява замърсяването на околната среда. Коника Минолта вярва, че е от жизненоважно значение да се спре глобалното затопляне и да се създаде свят, ориентиран към защитата на околната среда, затова тя подкрепя идеите за намаляване на емисиите на газове с парников ефект и за нула емисии в производствените си центрове. В тази насока отдавна е въведено и отчитането и наблюдението на околната среда, като изпълняват мерки за опазването й, базирани на икономически обосновки.

Като глобален корпоративен граждански субект Коника Минолта се чувства отговорна за своите действия.

Коника Минолта изразява желанието на нейните управителни органи да осигуряват творчески и положителни решения в областта на фотографията във времената на дигитална и работеща в мрежа информация за изграждане на един нов вдъхновяващ свят.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

Информация, предоставена от "Интер Дата Системи" ООД

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Отчт за практическо занятие 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.