Отчт за практическо занятие


Категория на документа: Икономика
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ГР. СОФИЯ

O Т Ч Е Т З А П Р А К Т И Ч Е С К О З А Н Я Т И Е

В

"И Н Т Е Р Д А Т А С И С Т Е М И" ООД

- официален представител на Konika Minolta Corporation за България

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е :

ПРЕДПРИЯТИЕ - НАИМЕНОВАНИЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ФИРМАТА 3
МИСИЯ 5
ПОТРЕБНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАДОВОЛЯВАТ ОТ ПРОДУКЦИЯТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 6
ОСНОВНИ ПОТРЕБИТЕЛИ И ЦЕЛЕВИ ПАЗАРИ 9
КОНКУРЕНТИ И ИНТЕНЗИВНОСТ НА КОНКУРЕНЦИЯТА 11
УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 12

ПРЕДПРИЯТИЕ - НАИМЕНОВАНИЕ
И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ФИРМАТА

Фирмата "Интер дата системи" ООД ("ИДС" ООД) е официален дистрибутор на Коника Минолта за България. Коника Минолта от 12.02.2004г. е обединение на две компании: Коника и Минолта. Тяхното сливане е продиктувано от навлизането на цифровите технологии, както в областта на photoimaging-а или фотообработката, така и в офисчастта, където и Коника и Минолта винаги са имали сериозно присъствие. Целта е да се използват знанията и уменията и на двете фирми - на Коника в областта на разработката на висококачествени цветни филми и материали, на Минолта в областта на производство на висококачествени фотоапарати, в т.ч. и цифрови, и да се направи такова обединение, което ще създаде нов продукт, задоволяващ най-високите изисквания на световните пазари. Обединението, в името на създаване на нови висококачествени продукти, базиращо се на силните страни на двете фирми. Традиционните продукти на двете фирми: филми, химия, минилабове, фотоапарати, копирни машини и т.н., т.е. цялата продуктова гама на двете фирми вече е обидинена под едно име - Konica Minolta.

Логото н а Коника Минолта е познатото кълбо на Минолта с надпис под него Коника Минолта. То символизира земното кълбо с няколко успоредни лъча, което се счита, че съответства по-успешно на новата ера на цифровите технологии във фотографията.

Идеята на новата фирма е да позволява от входа до изхода максимално доброто качество на продукцията и компонентите, които двете фирми по отделно притежаваха, сега обединени наистина ще позволяват постигането на задачата - второ място на световните пазари.

МИСИЯ

Мисията на организацията е в областта на фотоизображението, локомотивът, който движи групата Коника Минолта.

Основна мисия е да осигурява нова среда в епохата на дигиталното изображение. От входния до изходния момент на целия процес да се предостави на потребителите нови начини, за да могат да се уловят най-добре образите, които търсят; нови начини , за да ги постигнат, и нови начини, за да се радват на постигнатите резултати. Коника Минолта възнамерява да утвърди своята марка като най-творческата и най-вълнуващата марка във фотографската сфера.

Визията на Коника Минолта е да съчетае и разработи всички технологии в отношение на образа, за да предостави решение за всеки вид нужди в изображението.

Мисията и е да стане компанията на реалното изображение, която ще направи своя уникален и незаменим принос към цялата световна фотографска общественост.

ПОТРЕБНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАДОВОЛЯВАТ ОТ ПРОДУКЦИЯТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Коника Минолта има пет бизнес отдела. Това са:

> Фотоизображения

> Офис оборудване

> Офис компоненти

> Инструменти за измерване, както и медицински компонентиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Отчт за практическо занятие 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.