Отчитане на материалните запаси


Категория на документа: Икономика1.Правен статут на дружеството

"Финес-98" ЕООД е регистрирано като еднолично дружество с ограничена отговорност с Решение номер 286 от 10.06.1995г. На Добричкия окръжен съд по ф.д 412/1995г. , под 12, том 2, стр.145.
С решение номер 615 от 28.06.2004г. На Добричкия окръжен съд в регистъра на търговските дружества под номер 12, том 2, стр.145, по ф.д 421/1995г. , "Финес-98"ЕООД е открит клон на дружеството в град Варна с фирма " Финес-98"ЕООД със седалище и адрес на регистрация град Добрич.

Дружеството е с неопределен срок на дейност.Дружеството се управлява и представлява от Цветомир Павлов Павлов.

2.История на фирмата

По решение на Добричкият Общински Съвет фирма "Финес-98"ЕООД започва дейността си в началото на 1995г. Като вносител на мека мебел и за кратко време се превръща в една от отличаващите се фирми в бранша за град Добрич.
През 2000г. Фирмата откри свои шоурум в град Варна на бул."Варненчик"25 с цел по-добро представяне на своите продукти.
През 2002г. Дружеството разширява обхвата си и започва партьорски отношения с фирма "Аксага".
През 2005г. "Финес-98"ЕООД включва към основната си дейност проектиране и производство на мека мебел за обзавеждане на жилища, офиси и хотели.
От началото на април 2008г. Отвори врати новият магазин за продажба на мебели в близост до старата база.
От 2008 насам фирмата работи за подобряване качеството на своите продукти, редовно обновяване на търговските помещения и коректността към клиентите си.
До момента фирмата има изградена диистрибуторска мрежа за доставка на мебели на територията на градовете Добрич и Варна с повече от 30 хотели, ресторанти и жилища.

3.Предмет на дейност на фирмата
Предмет на дейност на фирма "Финес-98" е търговия на дребно на стоки и други вещи от всякакъв вид с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, както на територията на Република България, така и в чужбина

4.Цели, мисия и стратегии на фирмата

Целите на "Финес-98"ЕООД са свързани с трайно налагане на българския пазар и опити за пробив на международен пазар чрез използване услугите на фирма "Аксага" . Целта е да се наложат като главно се акцентира върху качеството и чрез успешната си маркетингова политика да завоюват нови пазари. Фирмата е с утвърдено име на пазара затова и много разчита на иновационната си политика. Поддържа тесни отношения с най-важните си клиенти и следи за промените в пазарното търсене. За в бъдеще фирмата смята да увеличи обема на продажбите си чрез инвестиране в нови дамаски, което от своя страна ще увеличи пазарния дял.

Стремежът към финансова стабилност, поддържане на ниска задлъжнялост, оптимизиране на разходите и подобряване на обслужването са част от целите, които фирмата иска да подобри и запази.

Изпълняването на всички тези цели ще доведе до нарастване на приходите и печалба на организацията.

Мисията на фирмата е ясно дефинирана на сегашните и бъдещите пазари и на обхвата на бизнеса, с който се занимава и ще се занимава бизнес единицата. Задоволяване нуждите на клиентите им е основната грижа и отговорност. "Финес-98"ЕООД се стреми да задоволи по най-добрия начин желанията на потребителите си като им предлага разнообразна гама от стоки насочени към всички възрастови групи.Тази отговорност се изразява чрез коректност и добро отношение на персонала към потребителите.

Стратегиите на фирмата са насочени към подобряване качеството на предлаганите от тях стоки и услуги; увеличаване обема на продажбите като за целта фирмата е избрала за свой подход производство на мебели в няколко групи - мебели с по-ниско качество и по-ниска цена, достъпни за повече брой потребители и мебели с високо качество и високи цени отнасящи се към по- платежоспособните потребители.Основната стратегия както за сега така и за в бъдеще на фирмата е конкурентноспособност.

5.Организационно-управленска структура

6.Анализ на външната среда на фирмата

Външната среда предоставя на фирмата ресурси, необходими за поддържането на вътрешния потенциал на нужното равнище. Фирмата се намира в състояние на постоянен обмен с външната среда, осигурявайки си чрез него възможност за оцеляване. Но ресурсите на външната среда не са безгранични. И за тях претендират много други фирми, намиращи се в същата среда. Затова винаги съществува и възможността фирмата да не може да получи всичките нужни ресурси от външната среда. Това може да отслаби нейния потенциал и да доведе до много негативни за нея последици. Постоянна задача на управлението е да осигури такова взаимодействие на фирмата с външната среда, което би позволило да се поддържа нейния потенциал на такова равнище, необходимо за постигането на нейните цели, което би дало възможност за оцеляване в дългосрочна перспектива.

Проучването на външната среда на фирмата обхваща основните елементи на нейната макро- и микросреда. Обхватът и съдържанието на проучването се определят от мястото на фирмата в бизнеса, от характера и спецификата на нейната дейност. От своя страна Макросредата се определя от демографски и икономически фактори , политическа и правна среда.
* Демографският фактор е с особено голяма значение за дейността на фирмата. Населението на региона е потребител на продукцията й от една страна, и от друга източник на трудови ресурди. Като източник на работна ръка, най-голямо значение имат показателите: брой, квалификация, а като потребител на продукцията - възрастова група
* Икономически фактори - влияние върху функционирането на фирмата в пазарна икономика показваа състоянието на националното икономическо развитие.От икономическите фактори действащи върху потреблението на "Финес-98"ЕООД най-важен е равнището на доходите.
* Политическа среда - промените в политическата среда в отделните страни могат да се отразят негативно върху дейността на фирмата, например чрез въвеждане на нови данъци, учеличаване старите и производство на нови дамаски и материали достъпни само за най-луксозните и платежоспособни фирми-потребители.
* Правна среда - основни закони формиращи правната среда са: - ТЗ, Закон за ДДС, Кодекс на труда, Закон за защита на конкурентите, Закон за банките и кредитното дело.

Характерно за микросредата е прякото й въздействие върху поведението на организацията.
Фирмата е добре реализирана и осъществява добре своята дейност на пазара. Нейните потребители са хора от всякаква възраст, без ограничения в пол, религия и т.н. Услугите , които пердлага фирмата са познати на целият регион. В България основната функция и осъществяване на голяма част от продажбите е благодарение на съвместната работа с контрагентите - "Ирим" град.Русе , " Мебели - Димов" град Силистра , " Лотос" - Варна ; "Явор" , "Кедър" град Добрич ; "Стефани-Стил" град Русе ; "Акага" и много други.

Конкуренти на фирмата са всички фирми за производство и продажба на мека мебел на територията на град Добрич и околността.

7.Анализ на вътрешната среда на фирматаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Отчитане на материалните запаси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.