Отчитане на материалните запаси


Категория на документа: Икономика
ФИНАНСОВО СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ "Васил Левски" - гр.Добрич

Професия: 34 500 Икономист - мениджър

Специалност: 3 430 102 Търговия

Тема: Отчитане на Материалните запаси

Изготвил: Проверил:

Съдържание:

Глава 1: Кратка характеристика на дружеството

1.Правен статут на дружеството

2.История на фирмата

3.Предмет на дейност на дружеството

4.Цели, мисия и стратегии на фирмата

5.Организационно-управленска структура

6.Анализ на външната среда на фирмата /външни фирми и търговски партьорства/

7.Анализ на вътрешната среда на фирмата /Ресурси и персонал/

8.Начини на организация на работата - технология

9.Пазар на продуктите, анализ на пазарния дял и жизнения цикъл на продуктите

10.Маркетинг

11.Счетоводна политика

12.Фирмена култура

Глава 2: Темата

1.Същост

2.Счетоводни сметки, аналитични сметки

3.Стопански операции

Глава 3: Заключение

Глава първа- ХарактеристикаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Отчитане на материалните запаси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.