Особености на рекламата във вестник Щурец


Категория на документа: Икономика
ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ

СПЕЦИАЛНОСТ ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Курсова работа
по
ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКАТА РЕКЛАМА

Тема:
Особености на рекламата във в."Щурец"

Изготвил: Веселин Шаханов Преподавател: Доц. д-р З.Константинова
ФК: 70 558
Специалност:
Връзки с обществеността
Бакалавър-задочна форма

СОФИЯ
Април 2014г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Увод.....................................................................3

2. Вестник "Щурец" - портрет...................................... ..4

3. Анализ на рекламите във вестника...............................5

> Януари 1944г...................................................5

> Февруари 1944г................................................6

> Март 1944г......................................................7

4. Феноменът "Щурец" в българското медийно поле............7

5. Списък с използваната литература.................................9

6. Приложение - илюстрации на реклами от в. "Щурец"........9

В книгата си "Рекламата през Възраждането", Иван Илчев разглежда историята на рекламата по света още от дълбока древност до средата на ХIX век. Тук става ясно, че първичните техники на рекламно въздействие не са се променили в голяма степен в сравнение и до днес. Авторът отбелязва, че силно впечатление прави пазара, където има несекващ шум от стотиците викове на продавачите, убеждаващи купувачите в качествата или ниската цена на предлаганата от тях стока.

В древна Гърция и Рим около агората и форума се оформят първите търговски квартали с цели редици от магазини. Освен визуалната практика на рекламата, скоро след появата на писмеността започва и едно съчетаване като се използват и писмени реклами и търговски рекламни съобщения. За целта търговските съобщения редовно били изписвани по стените на къщите, където привличали погледите на хората. Било обичайно едната от стените на сградата да бъде белосвана и върху нея да бъде изписвана рекламата, но тъй като малцина имали умението да четат, мястото на визуалния елемент в рекламата през периода може да се каже, че си остава преобладаващо.

Преломът в рекламната дейност настъпва към края на XV в. когато Великите географски открития допринасят изключително както за разширяване познанията за пределите на света, така и за стимулирането на ръста на производството. В този ред на мисли много важен е и момента с изобретяването на печатницата от Гутенберг. Новата техника отприщва въображението на рекламодателите, тя си пробива път, но все още хората, които могат да четат са много малко. Именно поради тази причина късното средновековие си остава време на разцвет на символната реклама, като тя тръгва от образа, преминава през символа и стига до внушението.

Професор Илчев отбелязва, че темата за рекламата е почти недокосната в нашата историография. Това се дължи на факта, че липсват убедителни сведения за последователен и съзнателен опит да се рекламира някакъв продукт в България по това време, защото на практика липсват такива данни чак до 40-те години на ХIХ в. Изключение правят множеството майсторски знаци върху тухли керамика и каменни фрагменти, по които се съди, че България в тази област отстъпва само на Византия. Безпрецедентно явление в тогавашна Европа са също и монументалните надписи върху колони, които българските ханове използват за възхвала на делата си.

Османското робство ( 1396-1878 ), забавя както цялостното икономическо и социално развитие, така и появата на рекламата по българските земи. Начална форма на разгласа на стоките стават многото панаири, част от които се славят и извън границите на Турската империя - Узухджовски, Горноджумайски, Серски и др. Появяват се и първите фирми над пловдивските и русчушките дюкяни.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Особености на рекламата във вестник Щурец 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.