Особености, квалификации, опазване на антропогенните ресурси и значението им за разпространението в туризма


Категория на документа: Икономика


==> Ново реконструкционно строителство - когато обектите са частично разрушени, възстановяват се като се спазват точните размери, архитектура и други. В Европа има много такива музеи, които се делят на три групи: централни, регионални и местни.

* Музеи - музеят е постоянна институция с идеална цел в служба на обществото и неговото развитие, отворена за публика и занимаваща се с изследвания, които се отнасят до материалните свидетелства за човека и околната среда. Музеят придобива, съхранява, популяризира и най-вече експонира с изследователска и образователна цел експонатите и експозициите. Музеите се класифицират като археологически, общо познавателни, за изящни изкуства, декоративни изкуства, етнографски, исторически, природно-исторически, религиозни. От световно известните музеи могат да се посочат: Лувара в Париж, Прадо в Мадрид, Ермитажа в Санкт Петербург, Британския музей в Лондон, Ватиканския музей в Рим. Само във Виена има над 40 музея, а Лувара се посещава ежегодно от над 3 000 000 туристи, от които 70% са чужденци.

Делови, културни и спортни ресурси

Деловите ресурси са видимо проявление на световните тенденции за повишаване глобализацията, интензивността на производствено-търговските и социални контакти. Главните особености се свеждат до периодичност на провеждане, място на мероприятието, транспортна достъпност, национална структура на участниците и културна програма. Конгресите, научните конференции и международни срещи. Фестивали и спортни състезания се утвърждават, като ежедневие в съвременния глобализиращ се свят. При една добра подготовка, организация и управление на тези дейности могат да се реализират огромни допълнителни доходи. Заедно с това, рязко се увеличават и приходите на капитали в отделните общини и центрове, което значително улеснява изпълнението на всички проекти. Ето защо културно-развлекателните изяви имат конкретно значение и пряка връзка с развитието на туризма.

Културен туризъм - свързан е с познавателните дейности и интереси на туристите, чрез пътуване и посещения на непознати дестинации. Хората разширяват своите знания и обща култура. Това са пътувания на научни работници и студенти с цел изследване, проучване, но при него туристопотока е ограничен.

Служебен туризъм - пътувания с цел участие в официални организирани мероприятия, като държавни празници, симпозиуми, конференции, при които туристите изпълняват конкретни национални и служебни задачи. Има два подвида:

* Политически - когато делегация или отделно лице пътува за да участва в преговори или други политически изяви;

* Икономически - пътуването е свързано със стокови борси, панаири, изложения;

Конгресен туризъм - пътувания за участия в симпозиуми, конгреси, семинари и други подобни, при които има събиране на различен брой хора с общи интереси с цел демонстриране на постижения, съгласуваност на мнения или вземане на решения за дадена област на науката, икономиката и други. Причината за по-високата доходност се дължи на следните фактори:

* Практикува се от платежоспособни хора;

* Конгресния туризъм се съчетава с класическия тип туризъм, като за кратко време предлага условия за делова работа и развлечения;

* Освен с класическия тип, той може да се съчетава и с останалите видове туризъм;

Конгресния туризъм удължава туристическия сезон, обикновено се практикува през пролетта и есента. Практикува се в туристически места с висока категория. Конгресния туризъм е икономически ефективен от гледна точка на това в резултат на проведените срещи в страната се създават делови контакти. Привличат се чужди инвестиции, развиват се и другите сектори на икономиката в резултат на постигнатите споразумения. Все по-разширяващите се икономически, политически и културни връзки между страните в света, тенденциите към интеграция и създаване на единен трудов и капиталов пазар превръщат конгресната индустрия в печеливш бизнес без граници. За конгресния туризъм казват, че е тортата на туристическия бизнес. Този тип туристи харчат десет пъти повече от обикновените посетители, тъй като ползват пълен пансион и единични стаи. Обикновено съчетават приятното с полезното и след няколко часови семинари се отдават на няколко дневни пътешествия и забавления. Приходите от този вид туризъм са повече от милиарди.

??

??

??

??

"Антропогенни туристически ресурси на България"
~ 1 ~

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Особености, квалификации, опазване на антропогенните ресурси и значението им за разпространението в туризма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.