Особености, квалификации, опазване на антропогенните ресурси и значението им за разпространението в туризма


Категория на документа: ИкономикаВ хронологичен план има стройна схема за групиране:

- Обекти от старите цивилизации;

- Обекти от класическия свят;

- Обекти от средновековието;

- Обекти през ренесанса;

- Обекти от индустриалната епоха;

Много от тези обекти представляват интерес и за специалистите, но има и забележителности, които са национална ценност и гордост, а други са с изключително международно значение (паметници под закрилата на ЮНЕСКО). Историко-археологическите забележителности се класифицират в две групи:

> Разкриваща времето и епохата на която принадлежат;

> Според тяхната стойност и популярност (тяхното значение - регионално, национално, международно).

Историческите ресурси се отличават по своята форма, големина и разположение. Това изисква определена систематика и терминология за тях.

* Експонат - представлява оригинален предмет, който е създаден от човека със значението на документ. Експонатът е носител на социална информация.

* Обект - самостоятелна сграда или паметник с прилежащата и територия;

* Сграда - има по-широк смисъл като място с подходящ микроклимат и условия за съхраняване на експонати;

* Исторически резерват - това е група от близко разположени обекти със сходна архитектурна композиция, той може да бъде малък квартал със запазен облик;

* Историческо селище - резерват с цялостна селищна конструкция с еднакъв архитектурен стил и с доказана историческа стойност. Тук има забележителни сгради изработват се текстилни облекла, сувенири, керамика;

Главни историко-археологически ресурси:

* Археологически разкопки - експонати и обекти откривани на проучвани терени и датират основно от първобитно-общинния строй до средновековието. Преобладават медни, златни монети, накити, колесници, керамика;

* Крепости и кули - тяхното название се свързва със здравината им. Това са селища и места укрепени с яки стени и окопи. Основно туристите тук идват с познавателна цел. Кулите са допълнение към крепостите, понякога се срещат самостоятелно. Те биват - отбранителни, жилищно-отбранителни, часовникови, култови и други;

* Замъци - те са сравнително по-големи по площ, имат уникални фасади и архитектура. Често в състава им са включени паркове, църкви, конюшни. Обикновено вниманието на туристите е привлечено от централната сграда. Замъците биват: представителни, жилищни, рекреативни и ловни;

* Паметници и бойни места свързани с войните;

* Паметници с възпоменателно действие - Шипка;

* Архитектурни и етнографски забележителности;

Архитектурните ресурси на няколко века са рядко срещани, а и дори да са запазени те не представляват голям туристически интерес. Най-типичните представители са сградите - жилищни, административни, търговски, старите мостове, чешми, църкви. Тези забележителности се използват в туризма с познавателна цел. Понякога служат за фон на други туристически ресурси. Главните видове архитектурни ресурси са чешми и водоскоци. Материалът използван при тях е най-често камък и гранит. Мостовете също влизат тук. Етнографските ресурси са свързани с бита и културата на даден народ или група. Имат голяма регионална диференцираност и разнообразие, също така имат образователна, развлекателна туристическа функция. Смята се, че има три начина на създаване:

==> На място в селището, където се намират самите обекти;

==> Чрез пренасяне в паркова среда - обектите се демонтират, детайлите се номерират и после се сглобяват на определено място в парка;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Особености, квалификации, опазване на антропогенните ресурси и значението им за разпространението в туризма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.