Особености, квалификации, опазване на антропогенните ресурси и значението им за разпространението в туризма


Категория на документа: Икономика


Особености, квалификации, опазване на антропогенните ресурси и значението им за разпространението в туризма

Развитието на отдиха и туризма се основава на качествата и предимствата на природните условия и на антропогенните туристически ресурси. Без съмнение те са много важно и неотменимо условие за туристическата индустрия. Продължителното туристическо и културно развитие на човека и човешките цивилизации са оставили и съхранили редица паметници, обекти и предмети, които привличат вниманието и любопитството на човека. Културната еволюция на човешките цивилизации и достигнатата от тях материално-културна база поддържат интереса на човека за пътуване и туризъм. Антропогенните ресурси са другата голяма група ресурси, които имат антропогенен произход. Обособеността на различните групи туристически ресурси е свързано и с различията на тяхното управление и използване и затова разделението на туристическите ресурси е твърде условно. Причините за това са, че много природни ресурси са подложени на силното въздействие на човека, тоест антропогенизират се. Независимо от условния характер на класифицирането на туристическите ресурси, тяхното общо качество се свързва с задълбочаване на определени потребности на човека и човешкото общество. Ресурсите (природни и антропогенни) се различават и в зависимост от стойността на тяхната активност за развитието на туризма. С понятието антропогенни ресурси на отдиха и туризма се означават онези обекти и субекти с непреходен характер, които представляват непосредствена цел за познавателни пътувания. Антропогенните ресурси са създадени от човека, това са всички елементи от материалната и духовната култура на хората. Антропогенните ресурси са по-устойчиви от природните и се обогатяват по-бързо.

Особености на антропогенните ресурси.

- преобладава познавателния ефект, рекреативния не е типичен или има спомагателна функция;

- опознаване на антропогенните обекти се извършва за много кратък срок, обикновено трае няколко часа, но може да бъде и няколко минути. Това позволява в рамките на едно пътуване да се покажат и опознаят множество антропогенни обекти. Ето защо антропогенните ресурси най-добре прилягат на материално-познавателния туризъм.

- Контингентът от туристи проявяващи към тези туристи е с по-висока култура, доходи и изисквания;

- Този тип туристически ресурси са концентрирани в населени места (обикновено големи градове). Добре развитите туристически условия в селищата определят високата степен на достъпност на антропогенните ресурси.

- По-голямата част от антропогенните ресурси нямат сезонен характер, т.е. въздействието им не зависи от метеорологичните и другите природни условия. Това позволява да се използват извън рамките на конкретен сезон.

- Контингентът туристи се характеризира с голяма диференциация на предпочитанията, голямо въздействие върху търсенето на такива обекти имат фактори като: възраст, култура, интереси, професия и други.

- Етапност на въздействие - различават се следните етапи: информираност - от средствата за масова информация, от интернет или от разкази; допир - туристите имат непосредствен контакт с обекта; опознаване; критична оценка; възпитателно значение.

Основни групи антропогенни ресурси.

> Историко-археологически паметници и места;

> Археологически и етнографски забележителности;

> Религиозни и поклоннически паметници;

> Културно-познавателни обекти, музеи и мемориални комплекси;

> Периодични и епизодични събития и прояви (културни, спортни и делови);

> Промишлени и стопански обекти и производства;

> Увеселителни и тематични паркове;

> Казина и градски домове и комплекси;

Антропогенните ресурси могат да се разглеждат още в три групи:

* Културно-исторически забележителности;

* Делови и стопански атрактивности;

* Свързани със спорт и развлечения;

Антропогенните рекреационни туристически ресурси имат самостоятелно значение като фактор за развитие на туризма, създадени са много паметници и исторически събития от гледна точка на туризма, не всички културно-исторически обекти могат да се адаптират и използват за масови посещения. Например историческите обиколки в гробници с надписи и други представляват интерес главно за специалистите в тази насока. Важен антропогенен ресурс на туризма са културно-историческите мероприятия, които се разделят на фолклорни, художествени, филмови, театрални, увеселителни. По характера на използването им културно-историческите ресурси могат да бъдат обекти с международно и национално значение, като се делят на обслужващи масови туристически посещения и представляващи интерес за специалистите. Основна роля за развитието на деловия туризъм има провеждането и посещението на различни делови и стопански мероприятия, например конгреси, семинари, панаири. Атрактивностите свързани със спорта и развлеченията са силно застъпени в туристическото курортно предлагане. Значение при туристическите пътувания (вътрешни и международни) имат и тези свързани не само със състезания, но и наблюдаване на спортни програми. Един от най-известните и колоритни обекти имат антропогенен характер, т.е. са построени от човека или са свързани с неговата дейност.

Историко-архиологически ресурси

Археологически ресурси са тези, които са разкрити чрез допълнително намесване на човека и са свързани с хилядолетното развитие на човешките цивилизации. Чрез запазените исторически забележителности туристите научават конкретни факти за миналото, оценяват достигнатото културно равнище и докосвайки се до запазените археологични и архитектурни останки и паметници изпитват огромно възхищение от достиженията но човечеството. От античния период самостоятелен туристически контингент привличат историко-археологическите обекти - Египет, Гърция, Турция, Италия, Мексико, Япония, Перу, Китай, Индия и други. От голямо значение за туристите са древните археологически и архитектурни комплекси. Такива са: римските градове Помпей, Хекуланум и Стабия, унищожени от катастрофалното изригване на вулкана Везувий, през 79г. сл. Хр., Колизеумът и археологическия комплекс на открито Форо Романо в Рим, древния град Ефес, недалеч от Кушадасъ основан около 2000г. пр.н.е. от амазонките, градовете на ацтеките в Мексико и на маите в Перу. В България от този период също има много разкрити обекти - античния театър в Пловдив, Римските терми във Варна, светилищата в Родопите и в Стара Планина край Старосел.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Особености, квалификации, опазване на антропогенните ресурси и значението им за разпространението в туризма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.