Oсновни въпроси на икономическите системи


Категория на документа: Икономика


- Заварчиците обикновено са мъже - традиционна;
- Държавата събира данъци от фирмите - планова;
- Заплатите на работниците се определят от търсенетои предлагането - пазарна.

а/ Лили стана лекар като майка си.
б/ Дядо взима пенсия на десети.
в/ Иван откри магазинче в гаража си.
г/ Чичо Стоян е безработен, защото фирмата му фалира.
д/ Иван взима стипендия за отличен успех..
е/ Дадох 2 лева бакшиш на таксиджията.
ж/ Производството на розово масло е съсредоточено основно в Казанлъшкия край.
з/ Образованието до 16-годишна възраст е задължително.
и/ В нашия магазин има промоция на луканка.
к/ Изтеглих кредит за покупка на хладилник.
л/ Минималната работна заплата става 290 лв. от май 2012 г.
м/ Леля Гинка прави сладка по стара семейна рецепта.

2. Традиционно консервативните и либералните партии (т.нар. десни) подреждат приоритетите в икономиката в ред: свобода, ефективност, растеж, справедливост, сигурност, пълна заетост. Социалдемократическите (левите) партии имат точно обратното подреждане. Предположете каква партия има следната икономическа платформа:
* Макроикономическа и финансова стабилност, запазване на всяка цена на валутния борд, фиксирания курс на лева и поддържане на бюджетен излишък
* Ниски преки данъци, вкл. плосък данък върху доходите на физическите лица
* Либерализация, конкуренция
* Публично-частно партньорство, концесиониране, приватизация. Водеща роля на частния сектор в бизнеса и инвестициите. Повече държавност, по-малко държава в икономиката
* По-малък публичен сектор, по-ниски бюджетни разходи
* Добра бизнес среда, по-малко регулация, бюрокрация и административни пречки
* Модернизация и повече свобода във всички сфери на обществения живот при спазване на върховенството на закона

3. Опитайте да откриете по 3 елемента от всеки тип икономика в българското общество.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Oсновни въпроси на икономическите системи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.