Основни на червенокръсткото движение


Категория на документа: Икономика


1. Кои са 7те принципа на ЧК?
Хуманност, Безпристрастност, Неутралност, Независимост, Универсалност, Единство, Доброволност
2. Обясни неутралност и независимост/ универсалност и единство.
Неутралност - ЧК се въздържа да взема участие във враждебни действия и никога не влиза в спорове от политически, расов, религиозен и философски характер.
Независимост - Националните дружества, помощници на държавната власт в нейната хуманитарна дейност и подчиняващи се на действащите закони в съответните страни, трябва при все това да запазят своята независимост, която им дава възможност да действат винаги в съответствие с принципите на Червения кръст.
Универсалност - всички дружества на ЧК по света имат равни права и задължението взаимно да се подпомагат.
Единство - във всяка страна може да съществува само едно дружество на Червения кръст
3. Кое дава началото на идеята за Червен Кръст? (кое събитие, кога се случва)
Битката при Соферино, 1859г. (24 Юни; Франция с/у Австрия)
4. Какво е "Комитетът на петимата"?
Чатен комитет от 5ма души, основоположници на червенокръстката организация(Густав Моание, ген. Гийом-Анри Дюфур, д-р Луи Апиа и д-р Теодор Моноар, Анри Дюнан), начело с Анри Дюнан, които през 1869г. дават идеята на създаването на национални дружества за помощ и организира конгрес, на който се призовават 16 държави да подкрешят събират 16 държави на конгрес и ги призовават да подкрепят организацията. Основават "Международен комитет за грижа за ранените", който дава началото на ЧК.
5. Кой е Анри Дюнан? (кога е роден, с какво се свързва рождената му дата; какъв е по професия и националност)
Швейцарски предприемач (търговец/бизнесмен), филантроп и хуманист - създател на червенокръстката идея. Роден на 8 Май (1828), на която дата се чества Международния ден на ЧК/ЧП.
6. Как се рисува емблемата на ЧК? Защо точно червен кръст на бял фон е избрано за емблема? Има ли други видове признати емблеми и защо? Какви са функциите на емблемата?
- 5 червени квадрата на бял фон.Появява се за първи път през 1864г. и бива приета съгласно Женевските конвенции
- представлява "негатива" на швейцарското знаме
- червен полумесец (ислямски държави), червен кристал - червен ромб за всички допълнителни емблеми, която цели да избягва свързването на емблемата с религиозни, политически и други символи
- функции:
защитна - по време на въоръжен конфликт, и отличителна - предимно в мирно време, обозначаваща лицата и обектите, свързани с Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец
7. Какво е Международната Федерация на ЧК и ЧП и какво е Международния Комитет на ЧК/ЧП? Разликата м/у двете.
Международната Федерация на ЧК/ЧП се създава през 1919г. в Женева. Тя осигурява всякаква подкрепа на Националните дружества в специфичните им програми, като понякога посредничи между тях, за да се предоставят по-големи помощи в случай на нужда и хуманитарно подпомага същите в изпълнение на основната мисия - да се облекчи човешкото страдание и да се съхранява мира и достойнството на хората.
Международният Комитет на ЧК/ЧП е независима хуманитарна организация, която работи като неутрален посредник в условията на въоръжени конфликти. Тя е инициатор за създаването и утвърждаването на Международното хуманитарно право и работи изцяло в съответствие с неговите принципи.
Разлика - МК играе роля главно повреме на конфликти.

1. Кога се създават първите червенокръстки дружества на БЧК? Коя година се счита за рожденна за БЧК?
След Освобождението на България, 1878г.
2. Къде се учредява първото дружество на БЧК и кой е първият му председател?
25 Октомври, гр. Сливен под председателството на митрополит Серафим
3. Кога се създава Националната организация и кой е първият й председател?
20-ти септември 1885 г. с председател митрополит Климент
4. Коя година се създава БМЧК?
1921г.
5. Какво празнуваме на 5ти Декември и 14ти Октомври?
5ти Декември - Денят на доброволеца/ Международния ден на доброволеца
14ти Октомври - Рожденният ден на БМЧК
6. Кои са приоритетните за БМЧК цели? (с какво мисията на БМЧК се отличава с тази на голямата организация?)
БМЧК, като неразделна част от БЧК и Международното движение припознава всички нейни дейности, като поставя акцент в работата си чрез програмите си за обучения, дейностите си и т.н. върху приобщаването на децата и младите хора към хуманитарните ценности и принципи, работи за намаляване на социалната и здравната им уязвимост, извършва застъпничество за подобряване на благосъстоянието им и насърчава толерантността и недискриминацията, уважението към различията и културното многообразие.
БМЧК има грижата да разпространява принципите на ЧК, познания и програми сред деца и млади хора. (до 35г. възраст)
7. Какво е Международното Хуманитарно Право?
Международното хуманитарно право (или правото по време на война) е система от договорни и обичайни международноправни норми, уреждащи отношения между субектите на международното право, страни по въоръжен конфликт относно прилаганите в това отношение средства и методи, защита на ранените, болните, военнопленниците и гражданското население (комбатанти и некомбатанти).
8. За какво се отнасят Женевските конвенции, кои години са и какво "проповядват"?
Женевските конвеции (1864г.-1949г.) са правна основа за осъществяването на хуманитарното подпомагане по време на война и за дейността на Червен кръст (емблема, злоупотреби и т.н.)

Женевска Конвецния ("първа") - за подобрение състоянието на ранените военни в сухопътна война от (22 август) 1864 годинa
Женевска Конвенция ("втора") - за подобряване участта на ранените, болните и претърпелите корабокрушение от състава на морските въоръжени сили при бойни действия по море от(6 Юли)1906 г.
Женевска Конвенция ("трета") - за третирането на военнопленници от (27 Юли) 1929г.

Женевска Конвенция ("четвърта") - за закрилата на гражданските лица по време на война от (12 август) 1949 година

Първи допълнителен протокол (1977г.) - относно международни въоръжени конфликти
Втори допълнителен протокол (1977г.) - относно вътрешен въоръжен конфликтСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основни на червенокръсткото движение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.