Основни характеристики на пазарното стопанство


Категория на документа: Икономика


1) Фактори влияещи върху движение на кривата на предлагането:
> промени в разходите за ресурсите - за производството на стоките, които фирмите предлагат на пазара, се правят разходи за суровини, материали, енергия, труд и др. С намаляване цените на необходимите им ресурси, производствените разходи намаляват, а това стимулира производителите да увеличат производството и предлагането с цел по - големи печалби. При тази ситуация кривата на предлагането се измества надясно и надолу. С увеличаване разходите за производство производителите намаляват производството и предлагането, кривата се измества наляво и нагоре;
> промени в технологията - внедряването на нови технологии позволява да се намалят производствените разходи на единица продукция, с което изгодно да се произвежда и предлага по - голямо количество стоки на пазара. Този положителен фактор измества кривата на предлагане надясно и надолу.;
> цените на другите стоки - нарастване цената на една от заместващите стоки влияе положително върху предлагането на друга;
> очакванията на производителя - това са очаквания относно бъдещите пазарни условия, които могат да повлияят върху предлагането в най - различни посоки. Това са очаквания относно цените, пазарното състояние в отрасъла, макроикономическата рамка и др.;
> данъци и субсидии - това са фактори, които действат в противоположни посоки. Увеличаването на данъците и намаляване на субсидиите не стимулират предлагането. Кривата на предлагането се измества нагоре и наляво в този случай. Когато данъците намаляват а субсидиите растат, кривата се измества надясно и надолу.

Фиг. 5 Движение на кривата на предлагането
s1

2) Фактори влияещи върху движение по кривата на предлагането - както и при търсенето и тук промяна в предлаганото количество от стоката при промяна в нейната пазарна цена определя движение по кривата на предлагане

Фиг. 6 Движение по кривата на предлагането

3. Пазарно равновесие

Вече ни е известно, че когато цената на стоката (в нашия пример риба) расте, производителя увеличава нейното предлагане на пазара, а потребителите ограничават търсенето й. Цената на стоката е висока, вследствие на което предлагането е голямо, а търсенето малко. В този момент на пазара е налице излишък или свръхпредлагане на пазара. В еди конкурентен пазар подобна ситуация не може да се задържи дълго. Някои от многобройните производители на стоки започват да смъкват цените с цел да намалят своите излишъци. Другите производители не остават назад и те започват да смъкват цените. По този начин в усливие на конкуренция свръхпредлагането на пазара се превръща в сила, която понижава високите пазарни цени.

Таблица 3 Търсене и предлагане на риба

Комбинации от търсене и предлагане на риба

Точки
Възможни цени
(лева за кг)
Търсено количестви
(кг за седмица)
Предлагано количество
(кг за седмица)
Състояние на пазара
А
Б
В
Г
Д
30
20
15
10
7
1
2
3
4
5
5
4
3
2
1
ИзлишъкСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основни характеристики на пазарното стопанство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.