Основни форми на организация на икономиката


Категория на документа: Икономика- Разпределението на ресурсите, производството и задоволяването на потребностите се осъществява чрез централно изготвен, директивен или държавен план.

- Икономическа основа е държавната собственост.

- Плановата икономика съдържа елементи и на натуралната и на пазарната икономика. От пазарната икономика е взаимствана отговорността на микроединиците към външната икономическа среда, както и формалните атрибути като: пазар, цени, пари, стоково обръщение. От натуралното стопанство е взаимствана системата на управление от единен център - това е собственика на средствата за производство или негов пълномощник.

- Друга характерна особеност на плановата икономика е, че трите основни въпроса: какво, къде и за кого да се произвежда, намират отговор не в резултат на свободните пазарни отношения, а под командата или диктата на пазара. Ключовият - основен елемент на плановата икономика е свръх централизацията спрямо обективните възможности за намиране, обработка и прехвърляне на икономическа информация.

В съвременната регулирана пазарна икономика невидимите лостове на пазарния механизъм (търсене, предлагане, конкуренция) и видимите инструменти на държавната намеса, си поделят отговорностите за управлението на икономическите процеси.

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основни форми на организация на икономиката 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.