Основна схема на комуникационния процес


Категория на документа: Икономика
КУРСОВА РАБОТА

По: Бизнес комуникация

На тема:"Основна схема на комуникационния процес,предмет цел и задача на бизнес комуникацията,комуникация и семантика,взаимодействие мейду вербални и невербални значения,мотивация,комуникационна активност,канал"

Изготвил: Савина Георгиева Василева
Специалност: Стопанско управление

Редовно обучение
Фак.№ 121413110031

гр.Пловдив Проверил: Проф. Братанов 01.11.2013

СЪДЪРЖАНИЕ:

1.Основна схема на комуникационния процес............3
2.Предмет,цел и задача на бизнес комуникацията............4
3.Комуникация и семантика............5
4.Взаимодействие между вербални и невербални значения ............7
5.Мотивация............7
6.Комуникационна активност............8
7.Канал............8

УВОД

Комуникирането ангажира емоционалните, психологическите и интелектуалните качества на индивида. То обхваща и техните характеристики на средата за комуникация. В днешно време развитието на технологиите улеснява все повече комуникирането между хората. Развитието на средствата за масови комуникации днес ни облекчава и прави комуникацията между хора от двата края на света мигновена. Труда на хората за улесняване на комуникацията е оправдан, защото комуникацията е част от ежедневието на всеки един от нас. Не можем да си представим живота без нея и за това постоянно си задаваме въпроси от рода на "Как хората са комуникирали преди?". Сега комуникацията става все по-важна в процеса на глобализация на обществото за това е необходимо да се изучава и да има все повече и по-добри PR-експерти.

1.Основна схема на комуникационния процес

По традиция човешката комуникация включва два елемента:
Събития извън индивида
Човешка реакция - отговор
Например: светкавица и гръмотевица - това е природно явление и дете което наблюдава природното явление. В резултат на светкавицяата и гръмотевицата детето може да бъде променено: светкавицата и гръмотевицата стават част от неговия личен опит( това е ефектът от комуникацията)
Всяка комуникация има потенциалната възможност да причини ефект - прост и директен ( пряк) или сложен и опосредстван ( коствен)
Двата главни фактора в комуникационният процес са източника и получателя,те са абсолютно необходими за да съществува комуникационният процес.Така светкавица и гръмотевица далеч от човешко око и ухо не представляват комуникационен акт - отсъства получател, няма човешки ефект. Извод: човешката комуникация е индивидуален, личен процес
Светкавицата и гръмотевицта пораждат страх в много сърца,но във всяко едно по отделно !!! т.е. различните деца ще реагират по различен начин:
Някои ще заплачат
Други любопитно ще гледат
Трети ще останат равнодушни и т.н.
Извод: индивидуалните реакции на различните съобщения се различават
Човешката комуникация включва: съобщение - синвол ,което се пренася чрез: канала( звукови или акостични или електромагнитни вълни)
За разлика от природните явления човешката комуникация има преднамерена цел.
Източникът комуникацията има за цел:
Да осведомява/ информира /
Да внушава / убеждава /
Да развлича и др
Получателят също има цел която по някога съвпада с тази на източника.
Индивидуалните ориентации и цели въздействат върху ефекта от комуникацията при различните получатели. Същите те, обаче на свои ред са резултат в повечето от случаите на утихнали вече в миналото други комуникационни процеси. Казано иначе структутата на комуникационния процес в обществото може да бъде много сложна - например, натрупаният жизнен опит и образованието са значими фактори ,комуникационни актове които пряко въздействат върху ценностната ориентация на получателиите.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основна схема на комуникационния процес 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.