Основи на управлението - задачи, вариант 1


Категория на документа: Икономика


P(H1) . P(A/H1) + P(H2) . P(A/H2)

P(H1/A)= 0,6 . 0,9 = 0,54 = 0,54 = 0,63

0,6.0,9+0,4.0,8 0,54+0,32 0,86
е вероятността избраната крушка да е произведена в I завод.

2 зад. Обмисля се купуването на машина, която би могла да намали разходите за заплащане на труда с 4 000лв. годишно през всяка една от четирите години от предполагаемата й експлоатация. Машината струва 12 000лв. и размерът на данъчното облагане е 45%. Определете периодът на изплащане и направете изводи, като стандарта е 3 години.

Решение:

Покупка на машина

Цена на придобиване - 12 000лв (ЦП)
Икономия на труд - 4000лв (ИТ)
Данъчно облагане - 45% (ДО)
Период на експлоатация - 4г. (ПЕ)
Стандарт - 3г.

А) амортизация 12 000 = 3 000лв

4
Б) данъчна основа 4000 - 3000 = 1 000лв
В) дължим данък 1 000 . 45% = 450 лв
Г) допълнителен приход след данък 4 000 - 450 = 3 550лв

ПИ - 12 000 / 3 550 = 3,4>3г.
Не е добра инвестиция

3 зад. Изгладете динамичния ред чрез аналитичния метод.

Решение:

четен брой години N=6

а =96=16

6
b=42=0,6

70
Y =a+b.t
Y 2004=16+0,6.(-5)=16-3=13
Y 2005=16+0,6.(-3)=16-1,8=14,2
Y 2006=16+0,6.(-1)=16-0,6=15,4
Y 2007=16+0,6.1=16+0,6=16,6
Y 2008=16+0,6.3=16+1,8=17,8
Y 2009=16+0,6.5=16+3=19

4 зад. Определете степента на текучество на фирма, която има 350 работници от които 53 са напуснали през годината.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основи на управлението - задачи, вариант 1 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.