Основи на управлението - задачи, вариант 1


Категория на документа: Икономика
ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
"ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ"

Курсова работа

по дисциплината: "Основи на управлението"

Вариант 1

Изготвил: Проверил:
Зорница Славчева Томова, проф. д-р Д.Салтиров
Фак.№ 1320113027 ас.Д Диманова
І курс, Редовно обучение

гр.Варна, 2014г.

1 зад. На склад постъпват електрически крушки,произведени от два завода. 60% от тях са произведени от първия завод и 40% от втория. Известно е, че от всеки 100 лампи, произведени от първия завод 90 са стандартни и от всички 100 лампи, произведени от втория завод, 80 са стандартни. Да се намери вероятността на събитието, произволно избрана крушка да е стандартна и да е произведена от първия завод.

2 зад. Обмисля се купуването на машина, която би могла да намали разходите за заплащане на труда с 4000 лв. годишно през всяка една от четирите години от предполагаемата й експлоатация. Машината струва 12000 лв. и размерът на данъчното облагане е 45%. Определете периодът на изплащане и направете изводи, като стандарта е 3 години.

3 зад. Изгладете динамичния ред чрез аналитичния метод.

4 зад. Определете степента на текучество на фирма, която има 350 работници от които 53 са напуснали през годината.

5 зад. Компания се занимава с инсталация на алармени системи. Тя ежегодно закупува 4500 комплекта по 70е за брой. Цената на поръчката е 31е, а годишната стойност за съхранение е 20% от покупната цена. Пресметнете оптималното количество и общите годишни разходи за поръчки и съхранение на запасите.

Решение:

1 зад. На склад постъпват електрически крушки, произведени от два завода. 60% от тях са произведени от първия завод и 40% от втория. Известно е, че от всеки 100 лампи, произведени от първия завод 90 са стандартни и от всички 100 лампи, произведени от втория завод, 80 са стандартни. Да се намери вероятността на събитието, произволно избрана крушка да е стандартна и да е произведена от първия завод.

Решение:

Склад
I завод- 60% P(H1) = 0,6
II завод- 40% P(H2) = 0,4

I завод- 90% стандартни P(A/H1)= 0,9
II завод - 80% стандартни P(A/H2) = 0,8

Произволно избрана крушка да е стандартна

I завод ?

А - крушката е стандартна
Н1- крушката е от І завод
Н2 - крушката е от ІІ завод

P(H1/A)= P(H1) . P(A/H1)
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основи на управлението - задачи, вариант 1 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.