ОСНОВИ НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ


Категория на документа: Икономика


Всеки гражданин на Съюза или всяко физическо или юридическо лице с постоянно местопребиваване или с регистриран офис в държава членка на ЕС може да внесе жалба до омбудсмана с писмо, чрез факс или електронна поща.
Защо е необходимо установяването на институцията на местно ниво в България?
Гражданите се сблъскват по-често с местната администрация, отколкото с централната. Намесата на местния омбудсман ще допринесе за повишаването на ефективността от действието на институцията омбудсман като цяло. Установяването на местни омбудсмани допълва реализирането на принципа за местно самоуправление.
Натрупаният в България опит за установяването на институцията на местно ниво е резултат от усилията на много граждански организации, което определено е достижение на българското гражданско общество. В някои общини такъв тип институции бяха установени с правилници, приети от съответните общински съвети, а в други на основата на споразумения-меморандуми между неправителствени организации и съответните кметове.
Законодателното уреждане на местните омбудсмани ще отговори на изискванията на гражданите и ще регулира вече съществуващи в страната обществени отношения. При подадена жалба или когато сам прецени, че органите на държавната администрация, на местното самоуправление, а в определени случаи и лицата, които предоставят обществени услуги, със своите действия или бездействия нарушават права и законни интереси на гражданите.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
ОСНОВИ НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.