Основи на лидерството


Категория на документа: Икономика


Всички сме задължени да ръководим. Лидерството не е запазена територия само за главните изпълнителни директори или генералите от армията. Всеки от нас е в положение да ръководи нещо по някое време;ръководим семейството си,група приятели,екип в работата,малък бизнес или многонационална корпорация. В нашият свят на нарастващи възможности и на все по-големи изисквания за лична инициатива лидерството е житейско умение , което всички ние трябва да развиваме,ако искаме да реализираме напълно възможностите си. Това, което разделя истинските лидери от останалите хора, е осъзнаването и загрижеността относно нуждите на другите.

I. Какво представлява лидерството

Лидерството е едновременно процес и лично качество. Процесът на лидерството е непринудително влияние , за да се насочат и координират дейностите на членовете на органираната група към осъществяване на целите и. Като лично качество ,лидерството е съвкупност от черти и особености на личността ,за която се счита ,че успешно използва такова влияние.
Ефективността на лидера обикновено се оценява според степента на постигане на определената цел или комгбинация от такива цели . Лидерството се характеризира със следните особености:
- лидерът ,който постига успех, си дава сметка за източниците на власт и за важността на възприетата власт;
- лидерът не разчита на принудата;
- източниците на властта на лидера са мястото,времето,информацията и личностните характеристики;
- постигането на целите зависи не само от източниците на власт и от възприемането и , а и от потребностите на последователите , от ситуацията и от опита на лидера.
Лидерът поставя целите,посочва приоритетите ,установява и поддържа стандартите. Той ,разбира се , прави компромиси , но преди да приеме компромиса,ефективният лидер е преценил какво е правилно и желателно. Това,което отличава лидера от лъжеводача са целите. Друго изискване е лидерът да вижда лидерството си повече като отговорност,отколкото като високо положение и привилегия. Ефективните лидери рядко са "лесни на позволения'. Но когато нещата тръгнат на зле - а това винаги се случва- те не обвиняват другите.
През последните години то стана толкова важно отчасти и заради това , че светът на бизнеса вече е по-конкурентен и по-променлив. Крайният резултат е ,че формулата за успех вече не е да правиш това , което си правили вчера , или да го правиш с 5% по-добре. Все повече са необходими сериозни промени,за да се оцелее и да се води ефективна конкуренция в тази нова среда. "Повече промяна " винаги изисква повече лидерство.
Компаниите управляват сложността като първо планират и разработват бюджет -определят цели и задачи за бъдещето , избират конкретни стъпки за реализирането на поставените цели и задачи и после разпределят ресурсите за изпълнението им. За разлика от това , лидерството за конструктивната промяна започва с избор на направлението - изграждане на представа за бъдещето за едно със стратегии за извършване на промените , които са необходими за превъплащаването на представата за реалност.1

Същността на лидерството е представена по много интересен начин от Макс Ландсбърг. Според него то е съставено от три компонента:

"Основата на лидерството = Идея х Вдъхновение х Импулс.

Всеки,които лично се заеме със своя екип,за да създаде идея и вдъхновение и импулс,почти сигурно ще бъде гледан като ръководител. Някои лични качества като харизмата могат да помогнат при ръководенето, но ръководството севсем не се основава само на това.

Хората не се водят с палнове и анализи. Те по-скоро се увличат от триединството на посочените елементи. Истиснки ефикастният лидер съсредоточава всичките си действия,за да ги създаде-като използва различни умения за всеки елемент от триединството.

Възгледът на Пикасо,че "изкуството е илюзия,помагаща ни да разберем действителността"е много близко както до сферата на рисуването и скулптурата,така и до и деята на една организация. Тъй като една идея трябва да води екипа или организацията,тя трябва да бъде завладяващ разказ,рисуващ убедителни събития: реални хора,постигащи по-добро бъдеще по начин,кото публиката може да възприеме и който ще им даде чусвтво на значимост в живота. Идеята не е просто банална фраза,приготвене от ръководството при групови упражнения по "създаване на идеи",измъкната случайно от енцикопледични справочници.( стр 38-39 Основи на лидерството: Идея,вдъхновение,Импулс;М.ландсбърг)

1.Идеята е положителната картина на това, в което би трябвало да се превърне организацията,както и на пътя ,по който тя трябва да се преобрази. Добрият лидер винаги е гладен за новаторкси идеи,които пасват на първоначално замислената стратегия и е достатъчно умен,за да забелязва подходящите. Но от особено значение е той да е достатъчно артистичен-да облече тези идеи в представи и да създаде интригуващи,значими и осъществими образи.
2. Вдъхновението на личностите от организацията е именно това,което тласка хората към действие. Лидерът използва умението си да общува свободно, за да възбужда и вълнува хората и да им помага да видят как те самите могат да извлекат полза както от извървяването на пътя,така и от постигането на целта. Помага им

1 Камен Каменов и др., Човек,екипи,лидери; София: Люрен 2000г.

да разберат как "думите могат да придобият образ и плът".

3. Импулсът в организационните проекти и инициативи е това,което движи организацията към крайната цел.Като използва енергията и уменията си за решаване на проблемите,лидерът поддържа и придвижването на задачите напред.
Съвсем отделно от тези три техники,лидерите притежават и вродени личностни черти. Тук няма магична формула- потенциалният списък на "идеални" чести е дълъг; никой лидер не е достатъчно късметлия,за да притежава всички тези черти; и не всички са абсолютно необходими в работата. По-важното е ,че един възрастен човек трудно може радикално да промени своите вродени черти- неговото време ще бъде по-добре използвано,ако усъвършенства утвърдените техники, за които беше споменато по-горе." (стр.2-3 Основи на лидерството: Идея,вдъхновение,Импулс;М.ландсбърг)
II. Видове лидерство

Естествено лидерството е обединяващата дума,но съществуват няколко вида лидерство:

Лидерство чрез контрол
Повечето мениджъри са съгласни да признаят "намирането на направление' и "изграждането на организиционна култура" като елементи от лидерската роля. От тази отправна точка има само една стъпка до признаването,че всички мениджъри ,на което и да е ниво в организацията ,имат потенциална лидерска рол ,доколкото реализират "насочване" в границите на длъжността си. Те трябва да осигурят връзката на своята група с останалата част от организацията и да изградят чувство за идентичност и целенасоченост.

Лидерство чрез обмен или чрез преобразуване

Политологът Джеймс Бърнс прави разграничение между "трансформиращо" и "разменно" лидерство. Трансформиращите лидери ангажират хората по начин ,който ги възвисява и променя лидера, и последователите. "Разменното" лидерство, от друга страна,като че ли по-лесно се свързва с организацията , макар че рядко изобщо го наричат "лидерство". То изключва привличането и ангажирането на хората и се организира с връзки на взаимен обмен между лидера и последователите.
Понякога инстинктивният автократ ще си даде сметка за ползата от въодушеви хората чрез визия- като Лий Якока от "Крайслер",например. Такива трансформиращи автократи може на пръв поглед да изглеждат като истински трансформираюи лидери,доколкото опитватда се занмават и с визията, но те формулират само визия и я осъществяват като героична употреба на принудително вляние и официална власт, без да се ангажират с хората.

Лидерство чрез размяна на последователите

Лидери, които работят на основата на обмен с последователите, преценяват какви действия трябва да предприемат последователите,за да постигнат резултатите. Те обясняват ясно и разбираемо на последователите тези роли и изискванията на задачата, така че последователите да бъдат уверени в изпълнението и. Двата начина ,по които мениджърите рализират лидерство,основани на обмен, са позитивно и негативно усилване,за да повлияят на работата на подчинените си. Обикновено наградите приемат две форми: похвала за добре свършена работа и препоръки за повишаване на заплатата,за премии, за повишение в длъжност. Наказанията , като реакция срещу отклонението от нормите, могат да приемат няколко форми. За някои хора е достатъно наказание да им кажеш,че не успяват да постигнат изискваното, за други е по-полезно да се обясни защо не са успели,особено ако нямат опит и знания. Могат да бъдат наложени и други наказания - например, глоба, временно понижаване в дкъжност, загуба на подкрепа на лидера,уволнение- но те се използват по- рядко и е малко вероятно да повишат ефективността. Управленското лидерство е трудно, отнема много време и е зле разбрано. Много често то е оидценявано или отхвърлянио. Когато стане така,мениджърът действа само като администратор. В най-добрия случай характеризираме това като бюрокрация. Упражняването на въодушевяващото лидерство помага да се предпазим от подценяване на управленското лидерство и изпадане от бюрокрация. В другата крайност мениджърите често се подават на изкушението на принудата и офцициалната власт,които произтичат от длъжността им в организацията. Стават все по -авторитарни. Авторитарното упражняване на управленско лидерство е все по-често явление.

Лидерството,основано на обмен и редица недостатъци
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основи на лидерството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.