Организиране и осъществяване на регионална политика в Италия


Категория на документа: Икономика


72
72
69
Калабрия
64
65
62
Сицилия
66
66
63
Сардиния
75
77
74
Следва да се изчисли коефициента на различие между регионите за всяка година.
R2007 = 139 - 64/21 = 3,5
R2008 = 140 - 64/21 = 3,6
R2009 = 136 - 62/21 = 3,5
Тези данни говорят добре за вътрешната политика на Италия. Въпреки че заради различни фактори като глобалната икономическа криза резултатите на всички региони спадат се наблюдава стабилен и нисък коефициент на различие между отделните региони. Целта на политиката е да намали максимално този индекс на различие и регионите в държавите да са с възможно най-малко различия във финансово отношение. Това става възможно поради добре проведената политика за развитие на слабо развитите до сега региони. Коефициента на различие идва най-вече поради разликата в развитието на Северна Италия и Южна Италия. Регионите в Южна Италия (като островните части, Кампания, Калабрия и Базиликата). Южна Италия разчита главно на производството от земеделие и животновъдство. Политиката трябва да се насочи към подобряването на тези региони в инфраструктурно отношение. След това да се съсредоточат и някои промишлени дейности в този регион. Това ще доведе и до по-доброто представяне на печалбите и от третичния сектор. След като тези дестинации станат по-интересни за туризъм.
На Таблица 2 са представени регионите като там ясно се виждат как са групирани според това дали попадат към бедни, проспериращи, средно развити или богати.
Таблица №2
Италия=100
Бедни (под 60)
Проспериращи
(от 61 до 90)
Средно развити
( 91-110)
Богати
(над 110)
2007
-
Абруцо, Молизе, Кампаня, Пулия, Базиликата, Сардиния, Калабрия, Сицилия
Лигурия, Тоскана, Умбрия, Марки
Пиемонт , Вале д'Аоста, Ломбардия, Болцано/Бозен, Трентино, Венето, Фривули, Емиля-Романя, Лацио
2008
-
Абруцо, Молизе, Кампаня, Пулия, Базиликата, Сардиния, Калабрия, Сицилия,
Лигурия, Тоскана, Умбрия, Марки
Пиемонт , Вале д'Аоста, Ломбардия, Болцано/Бозен, Трентино, Венето, Фривули, Емиля-Романя, Лацио
2009
-
Абруцо, Молизе, Кампаня, Пулия, Базиликата, Сардиния, Калабрия, Сицилия, Марки
Лигурия, Тоскана, Умбрия, Пиемонт, Фривули
Вале д'Аоста, Ломбардия, Болцано/Бозен, Трентино, Венето, Емиля-Романя, Лацио
След разглеждането на Таблица 2 ясно се открояват регионите, които изпъкват със своя висок стандарт на живот. През 2007 г. се отчитат девет региона, които могат да се определят като богати. След като знаем, че всички региони са двадесет и един то богатите региони са 43% от регионите в цялата страна. Средно развитите са четири на брой или 16% от всички региони по NUTS-2. Проспериращите са 41% от всичи региони. Бедни региони според статистиката няма. През 2008 г. промяна няма. Показателите на някои региони в Южна Италия спадат, а на повечето от богатите се увеличават, но промените не са такива, че някой от регионите да се промени своята позиция към по-добро или по-лошо място. И така отново богатите са 43%, средноразвитите са 16%, а проспериращите са 41% от всички региони. Отново бедни региони не са отчетени. През 2009 г. се наблюдава спад във показателите на всички региони. Тук вече спада води и до промени във положението на някои от регионите. Фривули и Пиемонт отпадат от групата на богатите и преминават към групата на средно развитите. Регион Марки отпада от групата на средно развитите региони и отива в тази на проспериращите. Бедни региони отново няма, но Калабрия и Кампаня със показателите си от 62 са на ръба от изпадането в групата на бедните. Почти същото положение са и Пулия и Сицилия със своите показатели от 63 пункта. Така процентното съотношение се променя. Богатите региони вече са само седем или 33%, средно развитите са пет или 24%, а проспериращите са девет или 43% от регионите. Коефициента на различие е по-малък спрямо 2008 и същия като 2007 година, но както се вижда това не е задължително добър показател, защото някои от регионите имат по-слаби показатели в сравнение със старите си показатели.
В Приложение №1 са предоставени таблици със данните за брутния вътрешен продукт на регионите в милиона евро и таблица със популацията във всеки един от регионите за периода 2007-2009 г.
III. Национални оперативни програми
Оперативна програма "Връзки и мобилност"
Програма, която е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) по цел №1 на регионалната политика (развитие на изостаналите региони) .
На 7 декември 2007 г., Европейската комисия одобри оперативна програма "Връзки и мобилност" на Италия за периода 2007-13. Общият бюджет на програмата е около 2,7 млрд. евро и включва финансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) в размер около 1.35 милиарда евро, което представлява около 4,7% от общите инвестиции на ЕС, предназначени за Италия от кохезиония фонд за периода 2007-2013 г. Оперативната програма се отнася за регионите Пулия, Кампания, Калабрия и Сицилия. Програмата има за цел да промени положението на южните италиански региони, а именно техната изолираност в географско положение, в стратегическо предимство, чрез умело управляване на логистичните потоци между ЕС и извън ЕС (Азия и Африка). Това включва подобрения в ключови железопътни и морски връзки. Програмата извежда следните приоритети: Приоритет 1: Развитие на ключови обекти от транспортната инфраструктура и логистика (приблизително 55,2% от общата сума за финансиране); Приоритет 2:Подобряване на връзките между регионалните транспортни системи и основната пътна мрежа (приблизително 43,4% от общата сума за финансиране); Приоритет 3: Техническа помощ (приблизително 1,4% от общата сума за финансиране). Управляващ орган е Министерството на транспорта на Италия.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Организиране и осъществяване на регионална политика в Италия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.