Организационна структура на компания


Категория на документа: Икономика


АББ: След Глобалната матрица: към Мрежовата мултидивизионална организация
Въведение
АББ е мултинационална корпорация със седалище в Цюрих, Швейцария, работещи в роботиката и най-вече в областите на енергетиката и автоматизацията на технологии. Тя се класира 158-мо в класацията на Форбс (2013 г.).
ABB е една от най-големите инженерингови компании, както и един от най-големите конгломерати в света. ABB извършва дейности в около 100 страни, с около 150 000 служители през ноември 2013 г. и е представен в световен мащаб.
През ранните години на своето съществуване АББ е ръководена рез Глобална матрична структура. Това е много успешен модел за интернационализация на много компании през 60-те и 70-те години на 20 век.
Едни от най-големите предимства на тази организационна структура са: паралелните системи за докладване на информация между водещите мениджъри; лесната координация между различните вътрешнофирмени интереси; многобройните информационни канали, улесняващи вътрешнофирмената комуникация и препокриващите се отговорности; създаване на нови платформи в компанията за дискусии и решаване на проблеми в процеса на работа.
АББ избира тозно тази организационна структура, за да се справи с нововъзникващите компании-конкуренти.
Открити са три ключови критерии на тази матрица, за да работи успешно:
1. Първият е яснота-дава отговор на въпроса колко добре хората разбират какво правят и защо го правят.
2. Вторият е постоянство - целта е работещите в компанията да се придържат към основните дейности на АББ и ценностите.
3. Третият критерии е съдържателност -мениджърите в корпорацията да преследват едни и същи цели.
Точно поради тази причина възникват много въпроси след като през Август 1998
АББ обявява, че ще реорганизира своята структура в мултидивизионална организация. АББ основава седем бизнес сегмента, в които са влючени 33 бизнес области.

История на АББ
Двамата основатели Брун и Бовери първо създават своя фабрика Браун, Бовери и Сие в Швейцария през февруари 1892г., с общо 100 работника във фабриката и 24 административни работника. От самото начало компанията е експортно ориентирана. В последствие компанията им се разраства и през 1987г. ББС притежава 159 компании на 5 континента и общият брой работници възлиза на 100 000 души навсякъде по света. По това време обаче ББС не се представя добре на международния пазар, поради високите разходи за производство, ниските нива на иновация и слабостите в разработването на нови пазари.
Шведската АСЕА се намира в подобна позиция. Нейният основател Пърси Барневик притежава 350 компании в същия сектор. Компанията се представя добре и се разраства дори в Щатите. През 1987г. двете компании намират потенциал за общ бизнес. АСЕА се представя по-добре на пазара, притежава по-комплексен мениджърски контрол и агресивност на пазара, докато ББС получава повече поръчки и по-висока техническа експертиза.
През януари 1988г., двете компании прехвърлят дейностите си в новосъздадената АББ (АСЕА Браун Бовери АД). В последствие АББ става най-големия производител на инженерни продукти и услуги в света и става водещ доставчик на автоматизирани системи, роботика, високоскоростни локомотиви, оборудване за опазване на околната среда и водите и др. АСЕА Холдинг и ББС Холдинг си разделят по 50% от акционерния дял на новосъздадената компания. Двете компании остават независими корпорации и поддържат тяхната националнта идентичност.
АББ е била изправена пред предизвикателството да създаде един работещ колектив съставен от две компании на две различни държави, които дълго време са били конкуренти. Единствения възможен начин това да се направи е Глобалната организационна матрица да се опрости и да се локализира. За да се развива компанията, мениджърите са се нуждаели от ясно определени цели, отговорности и свобода на действие. Основателите на нововъзникващата компания вярват в децентрализацията, затова създават много дъщерни компании и центрове в различни държави, които позволяват да се балансират и управляват по-добре дейностите, отговорностите с цел по-големи паричните потоци и дивиденти.
Цялата реорганизация отнема на АББ два месеца. Матричната структура е известна с логото "Мисли глобално, действай локално".

АББ Швейцария е една от най-големите организации на АББ известна с напредналата научно-развойна дейност и висококвалифицирания си персонал. Тя е компания, която е до голяма степен свързана с всички компании на АББ по света и индикатор за това са високите експортни нива (около 80%). Тя притежава компании в страната от всички бизнес сектори като например финансовите услуги. Със своите продуктови линии АББ Швейцария покрива целия дистрибуторски сектор.
Главните конкуренти на АББ са три големи компании - Siemens, Mitsubishi и General Electric.

Конкуренти
ABB
Siеmens
GE
Mitsubishi
Брой наети работници
215 000
386 000
276 000
322 000
Консолидирани приходи
31 300 млн. долара
64 750 млн. долара
90 800 млн. долара
166 300 млн. долара
Стратегия
Компанията се фокусира върху големи проекти, разрешаване на проблеми, обратна интеграционна структура и експанзия
Компанията е съсредоточена към иновации, пласментна стратегия и международно присъствие чрез придобиване
Компанията е съсредоточена към глобализация чрез придобиване на нови компании, иновации и разрастване на компанията в нови бизнес региони
Компанията се фокусира върху иновациите , експанзия чпрез придобиване на други компании, силна маркетингова стратегия, засилване на връзката с потребителите и дългосрочни инвестиции
Структура
Глобална матрична структура
М-образна структура
Финансово-холдингова структура
Холдингова структура
Табл. 1: АББ, сравнена с нейните основни конкуренти, 1997г.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Организационна структура на компания 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.