Оптимизиране на броя на транспортните средства при обслужване на дистрибуционния център


Категория на документа: Икономика
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"

КАТЕДРА " БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ"

КУРСОВ ПРОЕКТ

ПО "Логистични системи и технологии"

ЗАДАНИЕ:

"Оптимизиране на броя на транспортните средства при обслужване на дистрибуционния център"

Изготвил: Проверил:........................

Съдържание:

1) УВОД.............................................................................3

2) Особености..................................................................4

3) Етапи при избор на транспорт.................................4

4) Рационализиране и оптимизиране на товарните превози........................................................................5

5) Основни насоки за рационализиране на транспорта...................................................................6

6) Рационализиране и оптимизиране на превозните процеси........................................................................7

7) Списък с изисквания.................................................7

8) Оптимизиране на транспортните средства...........8

9) Какви могат да бъдат средствата за контрол на транспортните средства в логистиката?.............14

10) ИЗВОД.....................................................................15

1. УВОД

Развитието на логистиката оказва съществено влияние върху транспортнтата политика от гледна точка на развитието на транспортните системи и обслужването на товарните превози.Това влияние се изразява във възможностите за повишаване на ефективността от превозния процес, намаляването на държавната намеса в този процес и свободните превози на транспортните услуги.

Новите критерии за качеството на транспортните продукти, правилното осъществяване на избора на вид транспорт и превозвач водят до промени в характера на логистичната верига и синхронизацията на работата на транспортното и производственото предприятие.

Транспортът се явява основен компонент на дистрибуцията на продукта от гледна точка на изискването доставката на тези продукти, влагането им в производството и продажбата им да се извърши точно навреме, точно на място в необходимото количество и качество на приемлива цена.

Поради тази причина превозния процес заема съществено място в търговските взаимоотношения като най-важният момент е изборът на транспортно средство и превозвач.

За придвижването на продуктите от място на място , от логистична гледна точка доставката се организира точно навреме и при спазване на изискването за оптималност.В зависимост превозното решение, вида на продукта, неговите габарити, обем, партидност, възможната цена, срока на превоза и сигурността на доставката.База за ефективно сравнение между съществуващите възможности за избор са различните видове цени свързани с доставката, а именно цена на превоза, цена на опаковката, цена на карго застраховката, цена на скрадовите операции, комисионни за посредници.

2. Особености:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Оптимизиране на броя на транспортните средства при обслужване на дистрибуционния център 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.