Окачествяване на маслини


Категория на документа: ИкономикаПрилагането на физико-механичния метод се изразява в отчитане на следните показатели:

- съдържание на готварска сол, в % в саламурата ( съгласно БДС 7168-93). Метода се основава на утаяване на хлоридите, като във воден извлек от продута се прибавя в излишък стандартен разтвор на сребърен нитрат и тътруване на този излишък със стандартен разтвор на калиев тиоцинат. За резултат се приема средноаритметичната стойност на две определения, получена чрез изчисляване по формула оосочена в стандарта, акоразликата между резултатите от две определения, извършени едновременно или в бърза последователност от един изпълнител, на една и съща проба, не трябва да бъде повече от 0,05% за плодове и зеленчукови продукти и 0,2% за месни продукти и месни и месоразтителни консерви. Резултатът се изразява до втория знак сдед десетичната запетая.

- рН на саламурата ( съгласно БДС 11688-74). Методът се основава на измерване на активността на водородните йони чрез потенциалната разлика между два подходящи електрода, потопени в изследваната течност. За резултат се приема средноаритметичната стойност на две определения, получена чрез изчисляване по формула оосочена в стандарта, акоразликата между резултатите от две определения, извършени едновременно или в бърза последователност от един изпълнител, на една и съща проба, не трябва да бъде повече от 2% от средната стойност.

- киселинност в %, като млечна киселина ( съгласно БДС 6696-93). Тук се прилагат два метода. Първият е потенциометричен и се основава на потенциометрично третиране на пробата да рН 8,1 със стандартен разтвор на натриева основа. Вторият метод е с използване на цевтен индикатор. Основава се на третиране на пробата със стандартен разтвор на натриева основа в присъствие на фенолфталеин.. Титруемата киселинност се ичислява по формулата посочена в стандарта. За резултат се приема средноаритметичната стойност на две определения, получена чрез изчисляване по формула оосочена в стандарта, акоразликата между резултатите от две определения, извършени едновременно или в бърза последователност от един изпълнител, на една и съща проба, не трябва да бъде повече от 2% от средната стойност.

ΙV. Практическа част

ΙV.1.Проучване на сортимента на фирма "Интерком Фуудс" гр.Лариса, Гърция

Фирма "Интерком Фуудс" гр.Лариса, Гърция притежава и стопанисва огромни маслинови масиви в подножието на планината Олимп. В същото време изкупува годишната реколта на много частни производители от други части на Гърция, с цел да зареди бункерите си за естественото зреене на маслините и да захрани поточната си линия за пастьоризиране стерилизиране и пакетиране на готовите за пласиране разнообразни видове маслини.

Характеристики и капацитет на производството:
* Всяка година, освен собствената реколта се изкупуват повече от 16 000 тона маслини

* Фабриката е снабдена с машини за почистване на маслините от костилките и за пълненето им.

* Поточните линии работят с двусменен режим на работа.

* За 8-часова смяна се сортират и калиброват 60 тона маслини и 45 тона се пакетират за същият период.

* Фабриката притежава и линия за стерилизиране, в която маслините се пакетират в стъклени буркани или херметически затворени тенекии. Капацитетът на линията е 20 000 буркана за 8-часова смяна или 2 500 тенекии за същият период.

* Технологичният процес във всеки един от етапите си е екологично чист и безотпадъчен, съгласуван с Европейският съюз за контрол. Продукцията също отговаря на изискванията за качество и за хранително съдържание.

Съобразявайки се със сектора на маслинопроизводство и потребление на маслини, с вкусовите изисквания на потребителя от Гърция и света фабрика "Интерком Фуудс" гр.Лариса поднася на пазара голямо разнообразие, освен традиционните, и от нови продукти:

o зелени "Chalkidiki"
o зелени "Amfissa"
o маслини "Gold"
o маслини "Megara "
o натурално- черни
o маслини "Calamon"
o набръчкани маслини
o зелени смачкани
o зелени без костилки
o зелени пълнени с чушка
o зелени пълнени с бадем
o зелени пълнени с чесън
o надробени маслини и др.

Един от основните конкуренти на "Интерком Фуудс" гр.Лариса е фирма "Larissa coop". Тя е на пазара едва от шест години, но се утвърждава като една от най-големите и сериозни фирми за производство и търговия с маслини. Други фирми, които са се утвърдили на гръцкия пазар, а и в света са "Thermopiles", "Omega oliwes", "Dasel" LTD, "Olympos"-99 От посочените данни в таблица №1 обаче се вижда, че "Интерком Фуудс" гр.Лариса предлага по-голяма гама от продукти с изключително добро качество, което я прави предпочитан партнъор.

Табл. №1Сравнителна характеристика на продуктите првдлагани от фирма "Интерком Фуудс" гр.Лариса и фирма "Larissa coop".

Асортимент на маслини предлагани от фирма "Интерком Фуудс" гр.Лариса
Асортимент на маслини предлагани от фирма "Larissa coop"
1Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Окачествяване на маслини 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.