Окачествяване на маслини


Категория на документа: Икономика


Мирис: мирисът е характерен за асортимента, без страничен мирис

Вкус: приятно солеен,характерен за асортимента, без страничен привкус.

Заключение:Въз основа на определяне състоянието на опаковката и маркировката ,както и органолептичните показатели можем да определим изследваният продукт като стандартен(сравнението е направено със санитарно разрешително №06334 - 2⁄ 1999).

3. Определяне на физико-химичните показатели на "зелени маслини ".

Табл. №3. Резултати от контрола
№ по ред
Наименивание на показателя
Метод на контрола
Допустими стойности на показателя
Установен резултат от контрола
Заключение
1
Съдържание на сол, % в саламурата
БДС 7168-93
До 6.0
0.9
Изследваният продукт е стандартен
2
Киселинност, в % като млечна киселина
БДС 6996 - 93
0.4
3.6
Изследваният продукт е стандартен
3
РН на саламурата не повече от
БДС 11688-93
4.5
3.5
Изследваният продукт е стандартен


Пробата отговаря на санитарно разрешително №06334 - 2⁄ 1999

Заключение:Въз основа на направеният анализ изследваният продукт можем да определим като стандартен.

V. Изводи и препоръки

Въз основа на данните посочени в глава ΙV. "Практическа част", ясно се вижда, че"Интерком Фуудс" гр.Лариса, Гърция предлага широка гама от различни видове продукти, както традиционни така и най-нови. В тази насока фирмата не се нуждае от разширяване на на асортимента, тъй като той напълно удовлетворява потребителските изисквания и задоволява търсенето на пазара. От направеният анализи на част от асортимента на "Интерком Фуудс" гр.Лариса, Гърция в глава ΙV.2 "Проучване на качеството на маслини" от друга страна можем да заключим, че фирмата предлага не само разнообразие от продукти, но също така и с високо качество. Изследваните маслини отговарят на изискванията на нормативните документи( посочените по-горе санитарни разрешителни и БДС), както по опаковка и пълнота на маркировката, така и по различните органолептични и физико-механични показатели. Именно поради тези причини фирма "Интерком Фуудс" гр.Лариса, се налага на световния пазар като предпочитан партнъор в бизнеса свързан с производството и търговията с маслини.

Литература:

1. Доц. Ангел Георгиев, доц. Хр.Къосев, "Стокознание на хранително-вкусовите стоки", Варна, 1988, стр. 228

2. Проф. Андрей Андреев, доц.д-р Хр.Дончев, "Стокознание на хранително-вкусовите стоки", Университетско издание, ИУ-Варна, 2000, стр.78-80.

3. Проф. д-р. На науките Стоян Станчев, "Следберителни технологии на плодове и зеленчуци", Академи но издателство ВИХВП, Пловдив, стр.64,84.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Окачествяване на маслини 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.