Окачествяване на маслини


Категория на документа: Икономика


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ- ВАРНА

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

СТОКОЗНАНИЕ

ПО

Стокознание на хранително-вкусовите стоки

на

Тема:Изследване на асортимента и качеството на маслините произвеждани от фирма "Интерком Фуудс"гр. Лариса- Гърция

Изготвил: Проверил:

(гл.ас. Ас.Иванов)

Варна 2007

Съдържание

1. Заглавна страница - 1стр.

2. Въведение - 3стр.

3. Ι. Теоретична част-3 стр.

4. ΙΙ.Цел и задачи - 11 стр.

5. ΙΙΙ. Материали и методи за анализ- 12стр.

6. ΙV. Практическа част- 14стр.

7.ΙV.1. Проучване асортимента на фирма "Интерком Фуудс" гр.Лариса, Гърция- 14 стр.

8. ΙV.2 Проучване качеството на маслини произвеждани от "Интерком Фуудс" гр.Лариса, Гърция.- 18стр.

9. V. Изводи и препоръки- 26 стр.

Въведение

Консумирането на плодове през последните години се характеризира с безпрецедентно нарастване. Основна причина за това е много добрата информираност на консуматорите относно тяхната роля за рационалното хранене и тяхното значение за профилактиката и лечението на някои заболявания при човека, включително хронични. Ето защо науката за храненето разчита много на участието им в ежедневния хранителен режим на хората в здравословен, профилактичен и лечебен аспект.

Показателите за качеството на плодовете са многообразни, но и специфични. Основните показатели са външният вид наричан още естетичен, консистенция, вкус, аромат, хранителна стойност и други. Показателите за безвредност и високо качество, а също и поведението ка купувача се формират все повече на базата на отсъствието на пестициди, тежки метали от категорията замърсители, микотоксини продуцирани от някои видове и щампове плесени, а също от вида на миклофлората, като например отсъствието на патогенни и токсикогенни микроорганизми.

Маслиненото дърво Oliva europea се цени заради неговите плодове. То е важно за икономиката на средиземноморските страни. От Мексоко е пренесено в Калифорния през 1700г. Испания, Италия, Гърция и Турция са основни производители на маслини. Маслиненото дърво расте между 30º северна и 45º южна ширина. Годишно се произвеждат около 1 662 000 тона масло и 859 999 тона маслини. Най-големи количества олио се произвежда в Испания, Италия и Гърция.

Производството на трапезни маслини има много старо минало. То е свързано с развитието на човешката цивилизация. Маслиновото клонче и днес е символ на мира. И днес маслините заемат своето заслужено място на всяка трапеза.
Гърция е традиционен производител на маслини. Една от елитните фирми - производителки на маслини в Гърция и в света е "Интерком Фуудс" гр.Лариса.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Окачествяване на маслини 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.