Оформяне на кореспонденция в делови стил


Категория на документа: ИкономикаСОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др.

УМЕНИЕ ЗА РАБОТА В ЕКИП, ПРИДОБИТО В ДОСЕГАШНИЯ ТРУДОВ СТАЖ

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.

УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИП, УМЕНИЕ ПРИДОБИТО ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА УЧЕНО-ТРЕНИРОВЪЧНА ФИРМА

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.

MS OFFICE - МНОГО ДОБРО НИВО


СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

Да, категория B


АВТОБИОГРАФИЯ

На
Христо Георгиев Иванов

Роден съм на първи февруари 1992 година в София. От тогава до сега живея в жк. Обеля 2, блок 266 вх. Б ет.1 ап. 23, заедно с майка ми Ваня, баща ми Георги и сестра ми Иванела. Началното си образование в периода от първи до седми клас прекарах в кварталното 140-то СОУ "Иван Богоров". След успешно издържани кандидат-гимназиални изпити, бях приет в Национална финансово-стопанска гимназия в град София, със специалност "Икономика и мениджмънт" с английски език. По време на петте години обучение натрупах познания в областта на икономиката и счетоводството, а така също и практически опит като управител на учебно тренировъчна фирма, с която участвах и на международен панаир за фирми в Словения.

През есента на 2011 година, след успешно положени изпити, започнах обучението си като студент в Университет за национално и световно стопанство в град София, в направления "Икономика с чуждоезиково обучение с английски език". След завършване на втори курс, на база оценките, които съм получил на положените изпити, продължих следването си в специалност "Международни икономически отношения". През лятото на 2015 година ми предстои дипломиране.

Натрупването на трудов стаж започнах във веригата хотели "Александрия клуб" и по-точно в хотел "Хермес", град Царево. В продължение на 2 летни сезона - 2012 и 2013 година, работих като пиколо в хотела. Там се научих на работа в екип и на основните неща, които се изискват при работата с клиенти в туристическият бранш. През лятото на 2014 година придобих и международен опит в тази сфера, участвайки в програма Work&travel в Америка. Там мой работодател бе Bacara resort&spa, в красивият калифорнийски град Санта Барбара. По време на престоя си в хотелския комплекс, доразвих умението си за работа с хора.

Неженен съм, без деца и активен шофьор от зимата на 2012 година.

Ноември, 2014 г. Съставил:..........

/Х. Иванов/

ДО РЕКТОРА

НА УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
ГР. СОФИЯ

М О Л Б А

от Христо Георгиев Иванов

катедра МИО, факултет Общоикономически

адрес: гр. София жк Красна поляна, блок 143 вх. Б ап. 47Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Оформяне на кореспонденция в делови стил 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.