Оценяване на трудовото представяне


Категория на документа: Икономика


- Оценяване на характера вместо на резултати от труда;
- Възприемане на служителя като пасивна страна в процеса на оценяване - ръководителите попълват формулярите за оценка и ги предоставят за подпис на служителите . в процеса на оценявне служителите трябва да бъдат изслушани и след интервюто оценяваните трябва да се убедени, че заслужават оценката, която ръководителят им е поставил;
- Игнориране на външни за служителя фактори - ако трудовият процес не е обезпечен с необходимите суровини, материали и техника, няма как да очакваме високи постижения;
- Промяна на периода за оценяване - ако служителите са уведомени, че ще получат оценки в края на годината, а пък в средата на годината ръководството взема решение това да стане месеци преди края на годината;
- Непризнаване на постиженията на служител с висока оценка, предоставени от клиенти - добрата управленска практика изисква получените от клиентите високи оценки за изпълнението на конкретен служител да бъдат обявявани публично. Когато клиентите оценяват с по-висока оценка подчинените вместо ръководителя, последния скрива информацията и не я обявява публично;
- Грешка " централна тенденция" - всички служители получават средна оценка, за да не се създава напрежение;
- Секретарката оценява - когато ръководителят е ангажиран и няма възможност да проведе интервюто.

??

??

??

??

2

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Оценяване на трудовото представяне 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.