Оценка на пазарните позиции на рецептивните туристически пазари на Гърция и Италия


Категория на документа: Икономика


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ГР. ВАРНА

ФАКУЛТЕТ УПРАВЛЕНИЕ

ПО ДИСЦИПЛИНА:

ТУРИСТИЧЕСКИ ПАЗАРИ

НА ТЕМА:

ОЦЕНКА НА ПАЗАРНИТЕ ПОЗИЦИИ НА РЕЦЕПТИВНИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ПАЗАРИ НА ГЪРЦИЯ И ИТАЛИЯ

Изготвил:

Проверил:
Варна 2012г.

Гърция се отличава като класически и водещ рецептивен пазар. Страната се разполага на площ от 131,940 кв.км, в това число - суша с 130,800 кв.км и вода с 1 140 кв.км. Полуостровното разположение на Гърция и прилежащите към нея група от над 2000 острова, са едни от основните географски достойнства на страната. Тя се разделя на Македония и Тракия, Тесалия, полуостров халкидики, Егейски острови, Епир, Йонийски острови, Пелопонес, Централна Гърция, Атика, Циклади, Додеканези, Крит, Спорадски острови, Атон и остров Тасос. Гърция се отличава със стар и класически рецептивен пазар като тя е една от най-старите в историята на туризма. Страната е посещавана от туристи още през 18 и 19 век. Туристическата индустрия е един от най-важните сектори на гръцката икономика, тъй като допринася за увеличаване на националния доход и за развитието на пазара на труда. Гърция се нарежда на 15-то място в света по брой пристигнали международни туристи. За 2010г. Гърция посреща 13, 553, 472 международни и местни туристи. Най-много посетители пристигат в страната през месеците юни, юли, август и септември, а най - малко през януари, февруари и март. Това се вижда на таблица 1.

Около 90 % от чуждестранния поток на Гърция се формира от европейските страни. Основните емитивни пазари на Гърция са Великобритания, Германия, Италия, Франция. Близо 60% от туристическите пътувания са свързани с цел рекреация и извеждат на преден план морския рекреационен туризъм.

Реализираните от дестинацията нощувки за 2010г. от чуждестранни туристи възлиза на 42, 459, 306, а от местни - 15, 372, 624. Средствата за подслон включват 13 457 хотела с обща леглова база от 994 854 легла. Гърция участва още и с около 30 000 парахотелиерски съоръжения, 571 къмпинга и 1090 бунгала. Около 2/3 от легловата база на дестинацията е разположена по островите и курортните селища на страната. В таблица 2 са представени данни за 2010г. За брой реализирани нощувки от гръцки и чуждестранни туристи.

Относителната заетост на хотелите варира в зависимост от предлаганите услуги и от годишните месеци. Хотелите ,които предлагат услугите "All Inclusive" имат средна годишна заетост от 79.2 % за 2009 г. Хотелите, които са "Semi Inclusive" / класически хотели,но и предлагащи услугата all inclusive/ имат средна заетост от 71.4 %, класическите хотели - 69.3 %, а малките частни хотели - 70.3% . Тези данни показват,че по-голямата част от чуждестранните туристи предпочитата пътуванията с обща цена.

Заетостта на легловата база за 2010г. варира между 30 и 70 %. Разликите идват от сезонноста разбира се, кояо е изразена през по топлите месеци. Данните са предоставени в таблица 3.

Трите най - големи туроператора и агенции, които обслужват Гърция са: TUI, Thomas Cook и Rewe Touristik. Има и множество други, които предлагт услугите си на туристите. От разгледаните оферти на гореспоменатите агенции става ясно, че преобладават хотели от 3 и 4 звезди, като цените варират от 30 до 100 евро. Преобладават и цени между 300 и 400 евро. По предлаган на пазара е полупансиона, въпреки че добре е застъпена и услугата All Inclusive.

Гърция притежава добре развита инфраструктура за нуждите на туризма. Страната разполага с 81 летища към 2009 г. Железопътната мрежа на Гърция възлиза на 2 571 км, а шосейната е с дължина 117 000 км, от които 1030 км. са високоскоростни магистрали. Гърция разполага с 73 пасажерски пристанища и общо 3 338 кораба.

Освен на рекреационния морски туризъм страната залага и на много нови продуктуви направления в туристическото си предлагане.Добре развит е деловият туризъм. Гърция заема 8-мо място в света по реализирани нощувки с цел конференции. Все повече нарастват и посещенията с цел културен туризъм, с поднаправления като градски туризъм, религиозен/ гръцката митология/. Нарастващо значение има балнеолечебния туризъм, тъй като Гърция разполага с 752 термо- минерални извора, които се посещават от редица туристи всяка година.

В следствие на това можем да изведем следните основни тенденции на развитие на рецептивния пазар.

1.Увеличаване на чуждестранните посещения и на международните приходи от туризъм.

Съществуват редица изследвания и проучвания, които се стремят да установят процентовия ръст на посещенията за всяка следваща година на базата на предходната.СТО предрича среден годишен ръст от 2 %.

2. Увеличаване продължителността на средния престой.

Наблюдаваме засилена тенденция към намаляване на средния престой за ваканции и също така расте делът на кратките посещения за уикенда и на краткотрайните равлекателни посещения.Поставена е цел за увеличаване на средния престой на 10 дни за 2013 г.

3.Преодоляване на сезонноста

51 % от годишните посещения на Гърция се осъществяват през месеците Юли - Септември. Този показател показва силно изразена сезонност, което поставя Гърция на заден план в сравнение с нейните конкурентни страни.За да се превъзмогне силната сезонност е необходимо изграждането на специална инфраструктура и привличане на зничителни инвестиции за целта.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Оценка на пазарните позиции на рецептивните туристически пазари на Гърция и Италия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.