Общинска политика и социални услуги


Категория на документа: ИкономикаАгенцията отчете следните фактори:
* разумно управление;
* високо ниво на стабилни приходи-в бюджет 2006г. те са 53% от общите приходи за общината;
* висока ликвидност;
* потенциал за развитие на туризма;
* нулева дългосрочна задължимост,т.е.няма задължения към финансови институции,липса на условни задълже-
ния;

И З П О З В А Н А Л И Т Е Р А Т У Р А

1.Закон за местното самоуправление и местната администрация.
2.Закон за администрацията.
3.Конституция на Р България.
4.Internet.

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Общинска политика и социални услуги 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.