Общественото мнение - специфика, характеристики, значение


Категория на документа: Икономика


 Софийски университет "Св. Климент Охридски"

_ __________________________________________________________________________________________________

Факултет по журналистика и масова комуникация

Курсова работа
по
Теория и история на връзките с обществеността

на тема
"Обществено мнение: специфика, характеристики, значение"

Съдържание

I. Увод....................................................................................... 3 стр.
II. Дефиниция за обществено мнение .................................. 4 стр.
* Възникване на ОМ ............................................ 4 - 5 стр.
III. Характеристики на общественото мнение ........................ 5 - 6 стр.
IV. Специфика на общественото мнение ................................ 6 - 7 стр.
* Изследвания и диагностициране на ОМ......... 7 - 9 стр.
V. Значение на общественото мнение ................................... 9 - 11 стр.
VI. Заключение .......................................................................... 11- 12 стр.
VII. Използвана литература ...................................................... 13 стр.

I. Увод

Public Relations е технология, изкуство и философия. Това е истинска наука за взаимодействието между определена организация и нейната публика, в което се взимат под внимание интересите и на двете страни. Социалната технология представлява организационната политика, като чрез специфични подходи и средства я прави разбираема и същевременно мотивира публиката да вземе участие в нейното осъществяване. Посредством PR обществеността може да заяви своите желания и дори изисквания, с които корпорацията се съобразява, постигайки по този начин устойчив диалог и удовлетвореност на потребностите - както тези на публиките си, така и на своите собствени.

Постигането на оптимална ефективност в PR обаче се оказва немислимо, ако не се познават и спазват неговите собствени закони. Игнорирането дори на един фактор от сложната система от техники и условия може да създаде сериозни проблеми или да попречи напълно на реализирането на което и да е начинание в сферата на публичната комуникация. Изключително важно звено за правилното функциониране на цялостната верига от дейности в Public Relations и достигането на желаните резултати е общественото мнение.

Независимо в коя социална сфера действа дадена компания, тя неминуемо има нужда именно от подкрепата и положителното мнение на своите публики. Одобрението или неодобрението на обществеността стават причина съответно за бързия успех или появата на бариери пред изпълнението на организационната политика. Това предполага необходимостта да се опознава и влияе на общественото мнение с цел изкачването на върха в живота на дадената корпорация или фирма. Изследванията на общественото мнение от години са пътеводна звезда за политици, правителствени програми, различни медийни прояви и при вземането на решения в корпорациите. Така част от мисията на PR е да помогне на организациите да се справят с тази могъща сила за влияние в тяхната околна среда.

II. Дефиниция за обществено мнение

Известният американски писател от XIX век Джеймс Р. Лоуел казва: "Натискът на общественото мнение е като атмосферата. Не можеш да я видиш, но тя е навсякъде и дори има реално измерение приблизително 7 кг на 1 кв.см." Днес неговите думи звучат по-актуално от всякога, тъй като мнението на публиките едва ли някога е било по-могъщо, по-изучавано и по-непостоянно.

Всъщност общата представа за общественото мнение е, че това е просто сбор на мненията на индивидите по даден проблем. Този подход обаче пропуска факта, че има и публики. Тяхното мнение представлява нещо много по-различно от събраните мнения на определена категория хора в даден момент. ОМ не може да се определи просто като състояние на познанията на публиките. То представлява динамичен процес, в който идеите се "изразяват, приспособяват се и се правят компромиси по пътя към колективно определяне на посоката на действие" (Винсънт Прайс и Доналд Ф. Робъртс, "Комуникационен процес"). Общественото мнение се открива сред групи от комуникиращи хора, които имат общ интерес. За неговото възникване са необходими определени условия.

Възникване на ОМ

Една от предпоставките за появата на обществено мнение е наличието на проблем, който вълнува публиките и ги кара да настояват за неговото разрешаване. Ако са засегнати важни интереси, то отношението към проблема ще бъде ясно изразено. Интересите насочват хората към определени социални факти, стимулират тяхното осмисляне и пораждат необходимостта индивидуалните оценки да бъдат споделени и обсъдени.

Образуването на ОМ обхваща определен период от време, в който става натрупване на оценки, мнения и аргументи в съзнанието на хората, които насочват самия процес в определена посока. Процесът на формиране на общественото мнение е възможен единствено в наситено с информация социално поле, тъй като при липсата на такова, няма и причина за сблъсък между различни гледни точки. Инфпрмацията стои в основата на рационализацията на всяка човешка дейност, благодарение на нея се поражда и общественото мнение. Поради подчертано информационния характер на неговата природа, технологията Public Relations има директно отношение към процесите на неговото формиране и изучаване.

III. Характеристики на общественото мнение

Макар че общественото мнение е феномен, който трудно може да бъде уловен или уплътнен, чрез много изследвания през последните десетилетия са установени някои признаци, при наличието на които може да се твърди, че такъв в дадения момент съществува. Общественото мнение:
- възниква само по важни, социално значими въпроси;
- негов носител са големи социални групи;
- насочено към добре познат на неговите носители обект;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Общественото мнение - специфика, характеристики, значение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.