Обществено мнение и връзки с обществеността


Категория на документа: Икономика


Корупцията е един от основните проблеми в обществения живот в България. Тя е заложена в самата социална организация в различни форми и сфери. Корупцията намалява доверието в държавната власт, съдебната система и държавната администрация. Корупцията е навсякъде, тя прониква в различни сфери на обществения живот - в държавната администрация, партийните структури, образование. Измерването на реалното разпространение на корупцията в обществото е изключително трудна задача. Разследваните от специализираните институции случаи са недостатъчни, произнесени присъди почти няма. В същото време общественото мнение, наблюдателите и чуждестранните бизнесмени са убедени, че корупцията е повсеместно явление в България.
Голяма част от обществото споделя, че повечето държавни служители са корумпирани. Всеки един от нас се е сблъсквал с разнообразни форми на корупция - от подкуп до получаването на услуги, пазарни позиции, длъжности, обучение на деца в престижни университети и др.
От направени проучвания резултатите са категорични 95%от българите определят корупцията като основен проблем. 38% са дали утвърдителен отговор на въпроса дали корупцията се е повишила в последните 3 години ( от 2009до 2012). Голяма част от българите се сблъскват с корупцията в ежедневието си. Една четвърт от запитаните са заявили, че през последната година от тях е поискан откуп или се е очаквало да дадат подкуп. По този показател страната се нарежда след Румъния (31%) и Словакия и Литва (21%). Всеки шести от запитаните е на мнение,че корупцията е неизбежна. Близо 90 на сто от българите са категорични, че съществува корупция в националните, местните и регионалните институции. 60% от запитаните смятат, че подкупите и злоупотребите с власт са широко разпространени сред политиците на национално ниво. По отношение на правосъдната система, полицията и митниците българите са склонни да вярват, че и в трите сектора съществува корупция.
Като основна причина за корупцията българите сочат липсата на реални наказания, липсата на достатъчно действия от страна на политиците и лошата социално-икономическа обстановка.

Използвана литература:

Материалите качени в сайта на дистанционно обучение.
Интернет източници.

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Обществено мнение и връзки с обществеността 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.