Образът не жените в рекламата


Категория на документа: Икономика


Миналото на рекламата е някъде в мрака на дълбоката древност. Още строителите на пирамидите, жителите на гръцките полиси и гордите римски жители търсели начини да се осведомят за игри, състезания, жертвоприношения, както за разни стоки и услуги. Археолозите са намерили хиляди примитивни, груби, наивни образци от рекламни форми и средства.След мрачното Средновековие , когато освен гкашатаите и викачите по градовете и панаирите рекламата се свеждала до шарените фирми и еблеми пред дюканите . 1438г. Идва с откритието на Гутенберг. С книгопечатането става възможно да се разпространяват тиражно търговските вести. Изтича само четвърт век и през 1477г. Се появява първата печатна обява-листовката на английския печатар Уилям Какстън, предлагаща молитвеници.През 1611г. В англия се открива посредническо бюро the public register of commerce. През 18в. Се появяват естествено в Париж и първите модни журнали.По-динамично се развива английската реклама. В лондон обявите навлизат в колоните на вестникарска информация а текстът започва да се откроява със заглавия. Истинското развитие на рекламата започва след Великата френска революция -установява се свобода на търговията и конкуренцията, прокламира се свободата на печата. Масовият печат се нуждае от реклама и печатът се предлага на рекламодателите.Замисълът е на Емил Жирарден.

1.Рекламните и семиотичните основания на жените
1.1Жените и рекламните апели
Апелите или откъде започва рекламата
Рекламнияъ апел е ключово понятие за рекламата. Той се използва да се обозначи наи-важният мотив , с помощта на който се изграждат положителния имидж и предпочитанието към стоката по отношение на съответната потребителска група. Това понятие идва от англ. Дума appeal- привличам.Редица фактори влияят върху ефективността на рекламата , но нито един от тях е е сакава тежест, с каквато е апелът. Много неща могат да бъдат сгрешени в рекламата и независимо от това ефективността й да не пострада фатално.Истинското майсторство на рекламиста личи от това дали ще открие най-важния апел за потребителя. За реклама на една и съща стока могат да се използват много мотиви, но за съответния потребител именно един или няколко от тях са най-важните ключовите.За да открием този апел( и след това на негова основа дца създадем рекламата) ,е необходимо да знаем най-малко две неща.
-в много случаи потребителите не осъзнвата мотивите , защото истинските мотиви функционират на подсъзнателно ниво
-ефективният апел интерпретира стоката най-вече като цел, а не като средство (например основната цел на тигана е семейното щастие или женското отмъщение, но не и самото готвене).

Апелите за гоосподството от женска гледна точка-прелъстяването като изключителен тип мощ:
Рекламите, които използват апелите за прелъстяването както по отношение на женските, така и на мъжките потребителски групи, са безбройни.
Харизматичното господство:
Идеята за господството на жените в някои случаи може да се определи като типичен вид харизматично господство.
Вебер определя харизмата като: едно считано за извънвсекидневно качество на ена личност, заради което тя се оценява като свръхестествена , свръхчовешка или поне специфично извънвсекидневна, надарена с недостъпни за всеки друг сили и качества , като богоизпратена или като служеща за пример и затова водач".
В класическия си вариант харизмата по отношение на жената е властта на жената над мъжа благодарение на изключителната й красота и сексуалност.

Апелите за несигурността- представителни реклами са тези реклами за автомобили в които участват жени.

2. Рекламата в зависимост от сексуалността
Ключова роля на сексуалността:Сексуалността не е непременно мръсна дума. В едно изследване от 1992г. Джидънз постулира, че сексуалността е ключът за еманципираността.Сексуалността е по-скоро точка на особено гъсто преминаване на сексуалните отношения:между мъже и жени, между стари и млади.
Сексуалните сигнали:
-гледане другия в очите по-дълго, отколкото е прието
-докосване леко
-приближаване на другия
-усмихване с повече уста
-кимане с глава в знак на съгласие
От голяма полза за рекламата е и скалата, чрез която може да се отчита степента на сексуалните контакти
1.очи-тяло
2.очи-очи
3.глас-глас
4.ръка-ръка
5.ръка-рамо
6.ръка-талия
7.уста-уста
8.ръка-глава-опипване на косата
9.ръка-гениталии
Основна рекламна аксиома е, че сексът продава в много от случаите , макар и рекламистите да не го признават охотно.Поради тази причина апелите за сексуалността са ключови за рекламата. Някои рекламни специалисти твърдят: " Има много малко апели в рекламата, които са равни по силата си на този на секса. Изследванията показват, че има един елемент, който поражда моментален интерес едновременно и у мъжете и у жените. Вероятно поради това не е изненадващо, че сексът като уловка, използвана в рекламите се възприема най-лесно в световен мащаб. Още по-важни са " скритите" -неосъзнати чувства, които сексът събужда в аудиторията. Някои от тях са:
1.Сексът кара очевидеца да се почувства отново млад
2.Сексът дава увереност на мъжете по отношение на тяхната мъжественост и на жените по отношение на тяхната женственост
3. Сексът е една от най-важните от всички човешки емоции...
4. Сексът е символ на статуса...Най-лесният начин за рекламиста да предаде на своите модели идеята за значимостта е да им припише сексуалните апели.

Сексуалните трикове:
Техники:
-оправяне на жартиера
-даване на възможност да се надникне в деколтето
- посрещане на вратата по сексуално бельо
-въртене на някои части от тялото
-Навеждане с цел да се видят части от тялото
-прокарване на длани надлъж и нашир по тялото
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Образът не жените в рекламата 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.