Обобщени лекции по икономика на труда


Категория на документа: Икономика


- междуличностни отношения с младшите по длъжност
- сигурност на работното място в кризисна ситуация
- заплата
- трудови условия
- статут в групата
- личен живот
2. Мотивационни - шест на брой
- издигане (кариера)
- възможности за развитие
- отговорност и автономия (самостоятелност)
- съобразяване на другите с даден индивид
- достижения
- работата сама по себе си

Ерик Трист - баща на социотехническата школа
Пет условия на които да отговарят организационните форми:
- разработка на оптимални варианти от задачи в рамките на всяка дейност
- дейността да се състои от съдържателно свързани задачи
- на всеки да бъде предоставена област за вземане на решения
- работата да стимулира към повишаване на знанията
- работата да дава възможност за ротация на работното място

Японско управление

Индустриализацията започва в края на 19 век - сто години след Европа
Уилям Деминг - изпратен от САЩ в Япония да подобри качеството на стоките, които са били с много лошо такова. Японците го наричат бога на качеството.
- самоуправление - след въвеждането му настъпва бум на качеството
- групов подход - група работници работят и дават идеи за усъвършенстване
- активен подход - да не се чака да възникне проблема. Той да се реши предварително

Управление на човешките ресурси
1. Формиране на функцията - в началото фирмите наемат един майстор, който се води работници. Парите се даван на майстора и той ги разпределя на работниците (линеен производствен ръководител)
20 - те години на 20 век във Форд се създават социални отдели, където са назначени секретари по състоянието. Те се занимават с калкулиране приноса на всеки отделен сътрудник. От тук се формира и възнаграждението.
2. Етап на възникване и тясно действие на функциите - 30-те - 50-те години - за всеки работник се формират кадрови дела.
3. 60-те години - етап на широко действие на функцията - квалификационно усъвършенстване, инструктаж, длъжностни характеристики
4. 70-те - 80-те години - етап на стратегическо израстване на функцията - ръководителя на персонала е привлечен във висшето ръководство на фирмата. Възниква термина управление на човешките ресурси в САЩ. В Европа е управление на персонала. Появяват се нови задачи - професионален маркетинг. Започва преструктуриране на големите организации и адаптирането им към новите изисквания.
5. 90-те години - така наречения процесен подход - появява се реинженеринг на структурирането. Изваждат се отделни структурни звена в самостоятелни единици - маркетинг, счетоводство.
Преди реинженеринга имаме ръководител и под него организационен лабиринт, като всичко трябва да мине през раководителя.
След реинженеринг имаме ръководител и под него организационна магистрала (обединяване на отдели)
6. Управление на човешкия фактор - 21 век
- мрежова организация - така наречената амебо - организация. Имаме ядро и около него проектни организации. След решаване на даден проблем проектната организация се прибира в ядрото. Ядрото финансира организациите.
Цел: Дългосрочно устойчиво развитие
Термини при мрежовата организация(
- интеграция
- иновация
- крос - културни взаимоотношения.

Основни задачи на функцията по управление на човешкия фактор
Три равнища:
І. Равнище висше ръководство
1. Организационно изграждане - задачи:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Обобщени лекции по икономика на труда 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.