Обобщени лекции по икономика на труда


Категория на документа: Икономика


Параметри:
- Примитивен характер на управление - губи се прекия контрол поради големия обем на организацията.
- Губи се връзката между приноса на отделния човек и неговото възнаграждение.
- Негативен подход - при намаляване на работата от даден индивид следва санкция, при увеличаване на работата няма допълнително възнаграждение.
- Доминира негативен подход.
- Деинтелектуализация на труда - лишава масата от трудещи се да проявят интелектуалната си способност.
- Култура на оправданието - ориентация не към свършване на работата, а към оправдание защо не е свършена.

Развитие на управленската мисъл
1. етапи - два основни
1.1. Подготвителен (доаналитичен)
- сър Ричард Ъркрайд . изобретил първия тъкачен стан задвижван от вода.
- Илай Уитни - изобретил памуко - почистваща машина - баща на стандартизацията. Създава зъвод за оръжия в Кънектикът . Основен проблем е липсата на квалифицирани работници. Обучава работници които заменят пет неквалифицирани.
- Чарлз Бебич - създава машина за смятане
1.2. Аналитичен - 1880 в САЩ се създава дружество на инженери механици. Сблъскват се с модела на ниска мотивация.

Формат на класическо американско управление
Хенри Гант - баща на съвременното планиране
Сем. Френк и Лилиъм Гилбръф - разделя работата на зидаря на съставни елементи (движения). Вдига производителността на зидаря осем пъти.
Фордиско Тейлъската система - връх

Класически подход
Работен стандарт
Планове
Неокласически подход
Критическо осмисляне на индустриалната организация
Джордж Елтън Мейо - баща на неокласическия подход
- оргонизационен айзберг - предлага демократичен стил на управление
обобщено:
организацията не е машина, тя е човешки феномен
Аналогия между човек и организация - (работен стандарт + планиране)+човешки отношения = ефективност

Неохуманистичен подход
Втората половина на 60-те години на 20 век
Жрж Фридман - френски социолог - тройнствена преоценка на труда
- хората да вземат решения при оценка на собствения им труд
- човек трябва да се гордее с труда си
Еибрахъм Маслоу - създава теория за мотивацията "Йерархична теория на потребностите". Пет категории на потребности
1. Физиологически потребности - хляб вода
2. Потребност на сигурността
3. Социални потребности
4. Потребност от уважение
5. Потребност от самореализация.

Фредерик Хърцбърг - двуфакторна (хигиенна) теория за мотивация
Фактори:
1. Хигиенни - десет на брой
- политика на компанията и управлението
- технически надзор над работата
- междуличностни отношения с ръководителя
- междуличностни отношения с колегитеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Обобщени лекции по икономика на труда 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.