Област Велико Търново - демографски показатели


Категория на документа: Икономика


Област Велико Търново включва 10 общини и 336 населени места. Населението на област Велико Търново към 01.02.2011г. е 258 494 по данни на Национален статистически институт, което е 3,5 % от населението на Република България. Коефициентът на общата раждаемост през 2011г. е 8,82 ‰.
Живородените деца в област Велико Търново за 2005 година са 2325. В сравнение с предходната година живородените деца са с 137 повече. През 2006 година живородените са 2252, от които 1164 са момчета и 1088 са момичета или на 1000 момчета се падат 934 момичета. От 2006 до 2009 година броят на живородените непрекъснато нараства, а след 2009 година се наблюдава спад.

В периода 2004 - 2011 година най-много живородени деца има в община Велико Търново, следвана от община Горна Оряховица, а най-малко в общините Златарица и Сухиндол.
В община Велико Търново най-голям брой живородени деца има през 2008 година - 880, от които 453 са момчета и 427 момичета или на 100 момчета се падат 94 момичета, а най-малък брой през 2004 година - 655. През 2004, 2006, 2008, 2009, 2010 година броят на живородените момчета е по-голям от този на живородените момичета, докато през 2005 и 2007 година се наблюдава обратното. През 2011 година броят им е равен - по 400 /800 общо живородени/.

В община Горна Оряховица най- много живородени има през 2009 година - 467, а най-малко през 2011 година - 374. С изключение на 2011 година през останалите години от изследвания период броя на живородените момчета надхвърля броя на живородените момичета. Живородените момичета за 2011 година са с 22 повече от живородените момчета.

Броят на живородените в община Елена през 2004 и 2005 година е еднакъв - 112. През 2006 година живородените са с 1 повече в сравнение с предходните години и след тази година броят им намалява.

Община Свищов е на трето място по брой живородени след общините Велико Търново и Горна Оряховица. След тези 3 общини най-много живородени в периода 2004 - 2011 година има в община Павликени, следвана от общините Стражица, Полски Тръмбеш, Елена и Лясковец. Общините Златарица и Сухиндол са с най- малко живородени.

В община Сухиндол най- много живородени има през 2005 година - 34, от които 16 са момчета и 18 момичета, а най- малко през 2007 и 2011 година - по 20 живородени, като през 2007 момчетата са с 8 повече, а през 2011 броят на живородените момичета е с 2 по-голям от този на живородените момчета.

В периода 2004 - 2011 година в област Велико Търново броят на живородените момчета надхвърля броя на живородените момичета. През 2010 година живородените момчета са с 109 повече, докато през 2011 само с 10.

През 2004 година в почти всички общини на област Велико Търново живородените момчета са повече от живородените момичета с изключение на общините Павликени, Полски Тръмбеш и Сухиндол.

През 2005 година изключение правят общините Велико Търново, Елена, Златарица и Сухиндол. В община Златарица повече живородени момичета има и през 2006, 2010 и 2011 година.
В община Свищов броя на живородените момичета е по-голям от броя на живородените момчета само през 2010 година от разглеждания период, а в община Горна Оряховица това се наблюдава само през 2011 година.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Област Велико Търново - демографски показатели 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.