Нормативни ограничения за автомобилния транспорт в Европа


Категория на документа: Икономика


o За стоката:
- лиценз за превозвача;
- документ за професионална компетентност;
- товарителница CMR;
- сертификат за произход;
- сертификат за количество и качество;
- митническа декларация;
- фактура за стойността на стоката;
- застраховки за стоката - карго застраховка;
- препоръчително е TIR карнет - за България той се издава от асоциацията АЕБТРИ - гаранцията е в размер на $ 50 000.
o За автомобила:
- свидетелство за техническа годност;
- свидетелство за митническа годност;
- задължителна каско-застраховка;
- задължителна застраховка гражданска отговорност - за щети нанесени на трети лица;
- транспортни разрешителни за държавите, с които имаме разрешителен режим.
o Обявена стойност и сума на наложен платеж
o Бележки за стоката - състояние на стоката. Подписи, печат.

SAD документа - единен административен документ - форма на документа SAD - има 8 части с различно предназначение, но идентично съдържание:

Част 1-Предназначена за отправния пункт, респективно митницата на износителя. То се задържа в митническото бюро и служи за контрол.

Част 2 - Декларация за износ - предназначена е за статистиката на началната държава

Част 3 - Търговско копие на декларацията за износ - служи за гаранционно копие на титуляра. Подпечатва се от митницата, връща се на водача и той го представя на изходния пункт на общността.

Част 4 - Придружава стоката и се задържа в получаващото митническо бюро.

Чат 5 - Пътува заедно с товара и се връща в отправната страна от получаващото митническо бюро.

Част 6 - Декларация за внос на получаващата страна.

Част 7 - Статистическо копие за внос за държавата, в която се внася стоката.

Част 8 - Търговско копие за внос, предназначено за получателя или негов агент.

Автомобилния превозвач носи материална отговорност, която се реализира чрез плащане на обезщетение както следва:
* при пълна загуба на товара - т.е. не е доставен в рамките на 30 денонощия след уговорения срок или 60 дни след сключване на договора, превозвачът плаща действителната стойност на товара, следователно отговорността му е ограничена;
* при частична загуба или повреди - плаща само тази част + припадащите се превозни цени (ако стоката е предплатена).
* при не спазен срок на доставка заплаща действителни щети от закъснението, но не повече от размера на превозните цени;

За целта на обезщетението клиентът трябва да подаде писмена рекламация и превозвачът е длъжен в срок от 6 месеца писмено да информира клиента дали частично или изцяло отхвърля рекламацията или я приема.

При комбинирани превози давностния срок се увеличава на 3 години.

Автомобилния превозвач се освобождава от отговорност ако успее да докаже, че щетите са следствие на:
- превоз в открит автомобил и клиентът се е съгласил с този начин на превоз;
- щетите са настъпили по време на товаро-разтоварни операции, а те се извършват от клиента (упълномощено лице);
- щетите са следствие от начина на натоварване, ако то е било извършено от клиента;
- скрит дефект или отсъствие на опаковка;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Нормативни ограничения за автомобилния транспорт в Европа 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.