Нефтът като средство за провеждане на регионална политика


Категория на документа: ИкономикаСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "Д. А. ЦЕНОВ" Център за магистърско и дастанционно обучение
Катедра "Международни икономически отношения"

Магистърска програма: "Международен бизнес и мениджмънт"

ДИПЛОМНА РАБОТА

на тема:

Нефтът като средство за провеждане на регионална политика

Дипломат: Научен ръководител:
Александър Павлов проф. д.ик.н. Атанас Дамянов Магистърски № M104102

Свищов, 2012 год.

Съдържание:
УВОД
2
ПЪРВА ГЛАВА. Същност и теории за регионалната политика

1.1. Теории, свързани с локализацията на икономическите мощности
4
1.2. Теории и необходимост от регионална икономика в рамките на общността
8
1.3. Регионализъм и глобализъм
14
ВТОРА ГЛАВА. Нефтът и регионалната политика по света

2.1. Азиатски отношения -Китай, Индия, Иран
20
2.2. Отношения в Латинска Америка, Африка и други региони
27
2.3. Нефтът и проектите на Евразия и ЕС
34
ТРЕТА ГЛАВА. Световната финансово -икономическа криза и нефтът като инструмент и средство за регионализъм

3.1. Тенденции при търговията с нефт
41
3.2. Икономически аспекти и отражение на цените на петрола върху икономиката и регионалното развитие на страната
44
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
54
СПИСЪК С ИЗПОЛЗВАНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ
56

УВОД

Фактът, че в близките десетилетия петролът и природният газ ще останат стратегически продукти, въпреки наличието на проекти, свързани с енергийна ефективност и възобновяеми източници е отдавна известен. Според анализаторите, основните потребности от нефт се свързват си икономическите приоритети и развитие на страни като Китай, Русия, САЩ и Индия.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Нефтът като средство за провеждане на регионална политика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.