Настаняване на гостите в хотела


Категория на документа: ИкономикаТема №3Организация на настаняването на гостите в хотела.
1) Кратка характеристика на настаняването.

Настаняването е важен етап от технологията на хотелиерското обслужване. Той се извършва непосредствено след регистрирането на даден гост. В него участват администраторът на хотела и пиколото. При настаняване на групи и ВИП гости, участие взимат и старшият администратор или управителят на хотела.
2) Описание на длъжностите, заемани от лицата, които извършват тази дейност.

АДМИНИСТРАТОР
Основните функции и задължения:
- да посреща, регистрира, настанява и изпраща гостите на хотела.
- да изготвя сметките по основните и допълнителните услуги
- да изпраща адресните карти в съответното полицейско управление
- да приема и обработва резервации ако няма специално звено за резервации
- да изготвя всички необходими справки
- да приема заявки за отстраняване на повреди и веднага уведомява техническите служби
- да предава съобщения и пратки
- да познава изискванията за безопасност на труда и противопожарна охрана
- да познава действащите нормативни уредби и правилници
- да работи с униформено облекло и да носи бадж
- да познава предлаганите услуги, правилника за вътрешния ред
- ръководи портиера, пиколото
- носи финансова отговорност при нарушение с парични средства
- носи дисциплинарна отговорност при неизпълнение на възложените задачи, неучтиво отношение към гостите, нарушение на кодекса на труда

ПИКОЛО
Основни функции и задължения:
- вежливо обслужване на гостите при тяхното пристигане и заминаване, както и по време на престоя им
- да работи с униформено облекло и да носи бадж
- пренася багажа на гостите, придружава новопристигналите гости до стаите им и да ги запозна с някои характеристики на хотела - начини за използване на инсталации и съоръжения в хотелската стая
- връчване на съобщения, поща, поръчка на такси, съхранение на багаж, покупки
- носи имуществена отговорност - за поверения багаж на гостите, за имуществото и съоръженията в общите части на хотела
- носи дисциплинарна отговорност при неизпълнение на възложените задачи, неучтиво отношение към гостите, нарушение на кодекса на труда
- пряко подчинен е на дежурния администратор
3) Технология на настаняването на гости в хотела:

След приключване на регистрирането, започва процесът по настаняване на госта. Администраторът подава на госта ключа за стаята или апартамента с номера надолу, заедно с паспорта на хотела. Давайки ключа рецепционистът обяснява на кой етаж се намира стаята на госта, включените в цената услуги. Дава информация за храненията - къде се сервират и от колко часа започват. Предлага други допълнителни услуги на клиента, без да се натрапва. Преди гостът да се отправи към стаята си, администраторът пожелава "Приятно пребиваване в хотела" и го уверява, че е на негово разположение по всяко време. От този момент гостът е настанен.

В повечето хотели настаняването започва след 14.00 ч., но при наличие на свободни и заредени стаи, администраторът може да настани пристигналите по-рано от този час гости.

Пиколото след приключване на процедурите по регистрацията на гостита, го придружава носейки багажа му. Пиколото върви в ляво от госта, няколко крачки пред него, Когато наближи стаята пиколото избързва, отваря вратата, внася багажа и го настанява на място, което му посочи госта. Дава информация относно ползването на съоръжения и уреди, след като пожелае "приятен престой" и се оттегля.

Ако при пристигане гостите имат повече багаж, при настаняването пиколото пренася само по-лекия (лични чанти), след което се връща за останалия багаж. Ако пристигналите гости са много (група), пиколото поставя картонче с имената и номерата на стаята върху багажа, прибира го в багажното и при първа възможност го разнася по стаите.

Настаняване на организирани туристи (групи) е свързано винаги с предварителна подготовка. Тя включва :
- уточняване на необходимия персонал за посрещане и настаняване на гостите
- предварително определяне на стаите, в които ще бъдат настанени гостите
- подготовка (попълване) на хотелските паспорти
- приготвяне на ключовете
- приготвяне на стикери за маркиране на багажа

Посрещането на групи от над 20 човека става с участието на старшия администратор или управителя на хотела. Пристигащата група се поканва да изчака във фоайето на хотела. Ръководителят на групата контактува с администратора. Той се осведомява относно готовността на хотела за настаняване на групата. След получаване на ключовете и списъка със стаите за настаняване, ръководителят на групата разпределя гостите по етажи и стаи.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Настаняване на гостите в хотела 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.