Население и демографски процеси на населението в област Плевен 2005-2010г.


Категория на документа: Икономика


2010
8,8
9,1
8,3


3.2Графика за коефициент на раждаемост в Плевен според град и село

3.3 Формулират се тенденции на нарастване на раждаемостта през последните няколко години в област Плевен . Дължи се предимно на повишаване на плодовитостта на родилните контингенти , измерена чрез тоталния коефициент на плодовитост. Докато през 2005г. той е бил 1.46 до 2009г. достига 1.64 . Лек спад се наблюдава през 2010г. като е на стойност 1.56. Може да се каже , че увеличеният брой на ражданията се дължи основно на отложени раждания и раждания на деца от втори ранг т.е. предимно на второ дете.

3.4 Утвърждава се тенденцията за нарастване средната възраст на майката при раждане на първо дете.Основната причина е изменението в социално -икономическите условия , а и от там ценностната система на жените - на преден план излизат ценности като завършване на образование и осигуряване на работа. За 2010г. средната възраст на раждане на първо дете е 25години , за второ 26,7 години . За сравнение 2005г. показателите са съответно 23,9г. и 25.7г.

3.5 Продължава тенденцията на увеличаване на абсолютния брой и относителния дял на извънбрачните раждания. За 2010г. броят на живородени извънбрачни деца е 1543 , а през 2005г. 1335 . Рекорда през този период е през 2009г. е 1637.

4.Смъртност

Смърт е преустановяване на жизнените функции . Това е основния фактор който регулира броя на населението. В България се наблюдава най-високата смъртност, 110 000 души за една година.За област Плевен смъртността за периода 2005г.-2010г. са показани в следната таблица
4.1Смъртност по пол в област Плевен
години
общо
мъже
жени
2005
5743
3103
2640
2006
5330
2836
2436
2007
5355
2856
2503
2008
5213
2819
2394
2009
4908
2531
2377
2010
5123
2680
2443


4.1 Графика за смъртността в област Плевен

И през периода 2005г. - 2010г. на територията на област Плевен няма съществени изменения, както в нейния обхват, така и в равнището й .Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Население и демографски процеси на населението в област Плевен 2005-2010г. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.