Население и демографски процеси на населението в област Плевен 2005-2010г.


Категория на документа: ИкономикаЮгозападен университет "Неофит Рилски"
Гр.Благоевград
Философски факултет

КУРСОВА РАБОТА Тема : Население и демографски процеси за област Плевен през периода 2005-2010 година

Изготвили: Проверил:
Стойна Керезова Доц. Д-р Й.Калчев
(фак.№11350221032)
Николай Владимиров)
(фак.№11350221044)

1.Въведение

Глобализацията доведе до съществени изменения в демографското поведение на населението което води до редица изменения. Именно за това обект на нашето изследване ще бъде съвкупностите на населението и съвкупностите на демографските събития на територията на Област Плевен .

Населението на територията на Община Плевен по постоянен адрес към 31.12.2010 година е 290 589 души. На първо място се откроява силно изявеният урбанистичен център - гр.Плевен с население 106 011 жители.

В него е концентрирано 40% от населението на областта. Той е седмият по големина град в България и има функции на централно селище в западната част на Северния централен район. Благодарение на него гъстотата на населението на територията на Общината - 160,42 души на кв.км., е една от най-високите за страната.

2. Основни тенденции в броя и структурите на населението

Постоянното населението на България към 31.12.2010 г. е 7504868 души. От тях населяват Област Плевен 286 496 души, което е 4,1 % от цялото населението на страната.

2.1Средногодишния брой на населението (S) представлява средна аритметична от изчисленото население в началото (S0) и в края на годината (Si) , изчислява се по формулата:

Години
Средногодишно население

Общо за страната
Област Плевен


общо
в градовете
в селата
2005
7 739 900
307 737
198 491
109 246
2006
7 699 020
303 330
196 323
107 007
2007
7 659 764
299 781
194 622Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Население и демографски процеси на населението в област Плевен 2005-2010г. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.